KLUBY V OKOLÍ

Oddelenie Centrum pre liečbu drogových závislostí
Pod Laščeky  278
010 03  Žilina – Považský Chlmec

Telefón: 041/ 500 76 92 (číslo funguje ako centrálne)
0918/ 99 44 56
e-mail: 
cpldz.zilina@gmail.com

 

KLUB ABSTINENTOV

Pre abstinujúcich závislých, resp. vo všeobecnosti ľudí trpiacich závislosťou, ktorí zvažujú zmenu vo svojom živote,  ponúkame možnosť navštíviť, zúčastniť sa stretnutí  Klubu závislých, kde sa stretávajú pacienti, ktorí abstinujú. Jedinou podmienkou účasti na stretnutí je „prísť v triezvosti". Klub je otvorený aj rodinným príslušníkom závislého, teda spoluzávislým, či potenciálnym záujemcom o liečbu. Stretnutia prebiehajú každý štvrtok, v čase od 17.30 do 20.00 hod., v Žiline – Považskom Chlmci, priamo v Modrom Domčeku, ako zvyknú bývalí pacienti nazývať  Centrum pre liečbu drogových závislostí.

 

o. z. - NÁDEJ  -  Turčianske Teplice

Kontakt a korešpondencia:

Milada PILIAROVÁ , Kuzmányho 243/10 , 039 01  Turčianske Teplice

MT č.: 0908 924 632           E-mail: piliarovamilada@centrum.sk

Miesto stretnutia:

Klub Nádej , ul. Partizánska 418/4 , Turčianske Teplice

Deň a hodina stretnutia: Pondelok 16.00  hod. - AA

Nepárna streda : 16.00 - 18.00 hod. -  A - Klub

Terapeuti:

Milada Piliarová - A - Klub

Peter Miačeslav - AA

 


Dokumenty na stiahnutie
doc Adresár klubov abstinujúcich SR