Téma: Zakáz alkoholu?

Téma:  Zakáz alkoholu?

Mal by byť alkohol zakázaný?