Téma: Triezvy život

Téma: Triezvy život

Propagácia triezveho života.  Úloha klubu.