Téma: Vnímanie

Téma: Vnímanie

Ako vnímam sám seba ako abstinenta?