Téma: Minulosť

Téma: Minulosť

Minulosť už nezmením.  Myslím dopredu.