Téma: Hovorím o závislosti

Téma: Hovorím o závislosti

Hovorím o svojej závislosti?