Téma: Odpustenie

Téma: Odpustenie

Odpusť sebe aj iným.