Vianočné stretnutie 2017

Keďže je čas adventu a blížia sa Vianoce, aj my – členovia a sympatizanti Klubu abstinentov Žilina, prežívame tento čas v tichosti, pokore a v očakávaní najkrajších sviatkov roka.

Tak ako na konci každého roku, aj tento raz sme si spríjemnili toto čakanie krásnym Vianočným klubovým stretnutím, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 16.12. 2017 v Kultúrnom dome vo Višňovom pri Žiline.

Do Kultúrneho domu sme niektorí prišli už doobeda, aby sme prichystali sálu na príchod ďalších členov klubu.
Na dobrý obed, ktorý chutil všetkým zúčastneným, prišlo asi 30 abstinentov.

V poobedňajších hodinách sa dostavili ďalší členovia klubu, niektorí aj s rodinnými príslušníkmi – so svojimi životnými partnermi a deťmi.
Prišli medzi nás aj niektorí dobrí priatelia z Klubov abstinentov Považská Bystrica a Turčianske Teplice - Beátka, Vlado, Miladka, Jurko a Majka.
Zúčastnili sa aj členovia z Čadčianskeho klubu Motýľ a večer nás milo prekvapila svojou návštevou kolegyňa Darinka.
Spolu sa nás zišlo na vianočnom klubovom stretnutí vyše 70 účastníkov

Popoludní sa uskutočnil tradičný vianočný klub, ktorý viedol Maroš. Dali sme si tzv. kolečko, ktorého témy boli:
1.    Moje posledné Vianoce s alkoholom
2.    Moje prvé Vianoce bez alkoholu.
Výpovede členov boli dojímavé.
Bolo to veľmi emotívne sedenie.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa svojimi krásnymi výpoveďami zapojili.
Niektorí sme nedokázali skryť dojatie a vyšli aj slzičky dojatia.

Podvečer si mohli účastníci pozrieť kostol vo Višňovom.

Pred samotnou večerou sme si zaspievali Tichú noc a pomodlili sa.
Pri tejto modlitbe sme si v duchu spomenuli aj na tých našich kolegov a známych, ktorí už oslavujú Vianoce v nebíčku.

Pre naše ratolesti bol určite veľkým zážitkom príchod Mikuláša s malými darčekmi, ako aj zapaľovanie prskaviek pri Kultúrnom dome.
Ako každý rok, aj na tomto stretnutí sme si preberali ocenenia za roky abstinencie a nezabudli sme ani na našich abstinujúcich spoluzávislých, ktorí boli milo prekvapení.

Celé stretnutie bolo krásne - rodinné, dojímavé.
Boli krásne rozhovory medzi nami, aj stretnutia po dlhšom čase.
Všetkým, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, patrí veľká vďaka, no ešte väčšia patrí všetkým organizátorom. A najväčšia manželkám za výborné koláče, z ktorých boli aj výslužky.

Ďakujem z celého srdca tejto mojej krásnej abstinentskej rodinke za príjemné Vianočné klubové stretnutie.
Želám všetkým spokojné a požehnané Vianoce a do Nového roku veľa zdravia a zdaru.

 

19.12.2017, Štefan