ČINNOSŤ KLUBU

 

Činnosť klubu,  klubový život

 • pravidelné piatkové stretnutia bez terapeuta
 • veľkonočná terénna terapia
 • výročné celoslovenské klubové stretnutie
 • letná rodinná terapia
 • vianočné klubové stretnutie
 • návštevy klubov na Slovensku
 • návštevy liečebných ústavov
 • poradenská činnosť
 • odborné prednášky
 • práca s mládežou
 • preventívne programy, projekty, akcie

 

Voľný čas, šport

 • stolnotenisový turnaj
 • terénne terapie – guláš (jún, august)
 • turistické vychádzky do okolia
 • výstupy na Strečno a Lietavský hrad
 • bowlingový turnaj v Strečne
 • účasť na aktivitách iných klubov

 

My, deti a voľný čas

 • spoločné korčuľovanie – január, február, marec
 • športové hry, súťaže – MDD
 • návštevy plavárne
 • šarkaniáda - september

„ Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali vždy trochu

šťastnejší“

Matka Tereza