Klub abstinentov Žilina, o. z.


Klubové stretnutia

Klubové stretnutia sa konajú každý piatok od 16:00 do 18:00 hod. v priestoroch spoločenského centra Fidélio v Kláštore kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina.
Klubové stretnutia vedie predseda klubu alebo člen výboru.


Korešpondenčná adresa a kontaktné údaje:

Klub abstinentov Žilina, o. z.
Jána Vojtaššáka 6/42
010 08 Žilina
Slovenská republika  

kaz@klubabstinentovzilina.sk 

www.klubabstinentovzilina.sk

 

Štatutár a predseda Klubu abstinentov Žilina, o. z. v roku 2018 a 2019:

Papaj Jozef

  MT č. 0902 756 310 

  e-mail: jpapaj@centrum.sk


Výbor Klubu abstinentov Žilina, o. z.:

Adamčík Vladimír

MT č.  0907 838 293

Papaj Jozef

MT č0902 756 310

Repaský Slavomír

MT č.  0944 563 725

Škrobák Marián

MT č.  0907 183 111

 

Hospodár klubu

 Sedliaček Vladislav     MT č.  0904 597 839