Klub abstinentov Žilina, o. z.


Klubové stretnutia

Klubové stretnutia sa konajú každý piatok od 16:00 do 18:00 hod. v priestoroch spoločenského centra Fidélio v Kláštore kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina.
Klubové stretnutia vedie predseda klubu alebo člen výboru.


Korešpondenčná adresa a kontaktné údaje:

Klub abstinentov Žilina, o. z.
Jána Vojtaššáka 3148/6
010 08 Žilina
Slovenská republika  

kaz@klubabstinentovzilina.sk 

www.klubabstinentovzilina.sk

 

Predseda Klubu abstinentov Žilina, o. z.:

Škrobák Marián

MT č. 0907 183 111 

e-mail: marianskrobak@gmail.com

 

Štatutár Klubu abstinentov Žilina, o. z.:

Papaj Jozef

MT č. 0902 756 310

e-mail: jpapaj@centrum.sk


Výbor Klubu abstinentov Žilina, o. z.:

 Adamčík Vladimír  MT č.  0907 838 293
 Janišík Jozef  MT č.  0904 939 316
 Kordišová Iveta  MT č.  0905 351 726
 Repaský Slavomír  MT č.  0944 563 725

 

Hospodár klubu

  Kordišová Iveta                  MT č.  0905 351 726

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf Stanovy-2020.pdf