PRÍSPEVKY - začiatky klubu

 Príspevok MUDr. Žigmuda ADAMICU r. 2006

Som rád, že sa môžem dočítať, že Klub abstinentov v Žiline trvá tohto roku 2006 už 35 rokov, lebo ináč by som si už nevedel spomenúť, kedy vlastne ten Klub vznikol. Teda pred 35 rokmi som viedol protialkoholickú poradňu a spomínal sa vtedy Klub docenta Dr. Skálu, známeho protialkoholického pracovníka a ten sa volal "KLUS", teda Klub usilujúcich o striezlivosť v Prahe. Veľmi som chcel, aby i v mojej poradni bolo akéto psychoterapeutické zhromaždenie, pravidelné a preto som ho založil. Nakoniec sa to podarilo a teším sa, že stále trvá až dodnes. 

Môj "KLUS" bol jeden z prvých na Slovensku. Vždy som ho ja viedol a zhromaždilo sa na ňom okolo 30 pacientov, ba i viac. Býval raz do mesiaca a posielali sme naň pozvánky. Účasť bola rôzna, raz bolo viac pacientov, inokedy menej no vždy sa zišiel potrebný počet. Ja som ho označoval latinským príslovím "Fluctuat nec mergitur" teda "Kolíše sa no nepotápa sa" čo bolo heslo starej Francie, uvedené na jej erbe.

Klub mal zvoleného predsedu, ja som mal úvodom kratšiu prednášku. Neskôr sa zakladali i ďalšie kluby v Martine a pod.. Členovia tamojších klubov sa zúčastňovali občas i u nás. Schôdze sme mávali v suteréne Mestskej polikliniky na Bratislavskej ulici v Žiline. Dávali sme i uznania podľa rokov abstinencie. Iste mnohým členom klubu "KLUSU" toto psychoterapeutické zhromaždenie pomohlo v ďalšej abstinencii. Nech sa toto darí i terajšiemu Klubu abstinentov.

Prajem Vám všetko najlepšie a trvalú abstinenciu, srdečne Vás pozdravujem

                                                                                                                                                                

MUDr. Žigmund Adamica

 

Časť z príspevku od Ing. Milana Mužíka uverejnenom v bulletine /v r. 2001/ vydanom Klubom Abstinentov Žilina pri príležitosti 30. výročia vzniku klubu

Prvým predsedom sa stal František Smieško. Členovia sa schádzali okrem prázdnin raz za mesiac, niekoľko krát do roka na záchytke v Žiline a účasť sa pohybovala od 15 až do 35 ľudí. Pri väčšej účasti sme obsadzovali "červený kútik" pri Poliklinike na Bratislavskej ulici, kde sme mohli premietať i filmy. Klus fungoval tak, že hlavným činiteľom bol vedúci lekár PAP - MUDr. Žigmund Adamica so svojim kolektívom sestier.

Spočiatku sa tápalo, aký by mal byť program, ale postupom času sa dopracoval a mal určitý postup a zásady. Po zahájení terapeut obyčajne predniesol prednášku o problematike alkoholizmu alebo o iných drogách. Potom nasledovalo predstavenie nových členov, ktorí prišli prvý krát do klubu a ich problémy. Nasledovali problémy členov klubu a prebrali sa udalosti, ktoré sa udiali od posledného sedenia, príp. oznámenia a podobne. Klus bol vedený formou kolektívnej psychoterapie - šlo vlastne o otvorenú skupinu. Potom sa diskutovalo o aktuálnych otázkach, ktoré doba priniesla. Program obyčajne trval 2-3 hodiny, podľa potreby. Robili sme i návštevnú činnosť u recidivujúcich i pomocné služby na záchytnej stanici v Žiline. O jednaní sa viedol záznam, ktorý robil stály člen - tajomník, alebo iný člen klubu. Viedla sa aj evidencia dochádzky. Postupom času sa činnosť rozširovala a boli pozývaní i klubisti  z iných klubov, príp. terapeuti z Martina, Čadce, Kysuckého Nového Mesta, Prievidze s ktorými sme sa delili o poznatky s a skúsenosti.

Ako každá organizácia i Klus mal kladné i záporné výsledky, čo záleží od členov, ktorí organizáciu tvoria. Je pravdou, že mnoho členov zrecidivovalo a neprídu do klubu, ale môžeme sa pochváliť i členmi, ktorí dlhodobo abstinujú, niektorí už od založenia klubu.

                                                                                                                                                                

 Ing. Milan Mužík, člen klub