Minimum

Závislosť

Stav, keď si telo alebo duša zvykne na drogu, ktorú človek berie, prispôsobí sa jej a telo ju začne brať ako súčasť svojho metabolizmu. Ak myslíme na telo, hovorí sa o fyzickej závislosti, ak na dušu o psychickej závislosti. Nie je to až také jednoduché a oba typy závislostí sa často prekrývajú. Psychická vzniká na všetky drogy, fyzická len na niektoré. Fyzickej sa dá zbaviť síce krvavo (absťák), ale pomerne rýchlo (dni až týždne) u psychickej to môže trvať mesiace až roky.

Možno by sa to dalo prirovnať: fyzicky si závislý napr. na potrave, psychicky na spoločnosti. Porozmýšľaj: Radšej by si vydržal 3 dni bez jedla medzi ľuďmi alebo s jedlom zavretý sám v tmavej miestnosti?

Absťák (abstinenčný syndróm)

Stav, ktorý nastane, ak závislý prestane brať drogu, na ktorú sa stal závislý. Či už preto, že chce prestať alebo preto, že nemôže zohnať ďalšiu dávku. Prejavuje sa ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, kŕče, bolesti) a psychickými (depresie, agresivita, samovražedné myšlienky) príznakmi, ktoré trvajú niekoľko dní. V ťažkom stave sa celé jeho(jej) úsilie sústreďuje na jediný cieľ: dať si ďalšiu dávku. Kvôli tomu je čoskoro ochotný urobiť doslova čokoľvek: kradnúť, prostituovať, lúpiť. Tento efekt využíva obchod s drogami, keď zákazník zoženie peniaze aj keď je sám nesolventný.

Priebeh absťáku sa pri rôznych drogách líši. Zvlášť ťažký je pri heroine, kde hrozia vážne újmy na zdraví alebo i smrť a zväčša je potrebná lekárska pomoc a kontrolované podávanie liekov s podobným účinkom ako chýbajúca droga. Počas tohoto obdobia sa telo zbaví drogy - hovorí sa tomu detoxifikácia (link na stránky CPLDZ).

Tolerancia (návyk)

Pri opakovanom používaní drogy si telo na ňu zvyká a účinok sa tlmí, ako keby fungovala ochranná reakcia proti cudzej látke. Ak sa má dosiahnuť rovnaký účinok ako predtým, musí sa zobrať väčšie množstvo. Súvisí to tiež so závislosťou a postupne už droga nenavodzuje príjemný stav, ale len vracia človeka do ako-tak normálneho stavu z absťáku. Toto je tiež veľmi výhodný efekt pre obchod s drogami, keď zákazník postupne potrebuje stále viac tovaru.

Kriminalita

je hlavný zdroj prostriedkov pre závislých na tvrdých drogách. Ich cena pri pravidelnej potrebe vysoko prevyšuje bežné príjmy, preto krádeže, prostitúcia a lúpeže sú hlavným zdrojom. Väčšina z nás už bola poškodená takouto kriminalitou, hoci si to možno neuvedomujeme.
Takýmto spôsobom sa elegantne zariadi, že rutinnú špinavú robotu na ulici robí (a navyše na vlastné triko) niekto druhý. Postihovanie závislých a uličných dealerov sa môže niekomu zdať ako nezmyselné zabíjanie jednotlivých mravcov, ktorí v prúde pochodujú za otvoreným medom v špajzi, namiesto toho aby sme v špajzi urobili poriadok, nádobu s medom očistili a zavreli. Ako toto aplikovať na spoločnosť?

Predávkovanie

Hoci sa často ovorí o úmyselnom predávkovaní (zlatá strela), oveľa častejšie je náhodné predávkovanie spôsobené tým, že koncentrácia účinnej látky v predávanej droge je veľká neznáma. Predávaná droga sa vždy nadstavuje rôznymi prísadami (cukor, prací prášok, ...) kvôli zisku. Keď potom narazíte na čistejšiu drogu a dáte si obyvklú dávku, môže to znamenať koniec. Ľudia z oddelení ARO by o tom vedeli rozprávať...

Osobitne zradné je miešanie rôznych druhov i s protichodnými účinkami, čo môže spôsobiť úplne neočakávané a búrlivé reakcie.

Otrava

Všetky drogy (ako aj lieky) majú okrem žiadúcich účinkov aj nežiadúce. Pri zvyšujúcej sa tolerancii a dávke sa neobyčajne zaťažuje (a ničí) pečeň. Okrem toho môžu otravu (akútnu alebo postupnú) spôsobiť i pochybné prímesy, ktorými sa čistá droga pred predajom nadstavuje. Hovorí sa okrem cukru i o sadre (!), jede na potkany a iných chuťovkách. Ktovie, čo je na tom pravdy?
Okrem priamej otravy majú všetky drogy pri pravidelnom užívaní dopad na srdcovocievny, zažívací, nervový, rozmnožovací a imunitný systém. Bližšie pozri informácie o jednotlivých drogách.

Infekcie pri injekčnom podávaní

Keď si predstavíte typický stav, v ktorom závislý siaha po injekčnom podaní drogy, je vám jasné, že len ťažko sa zabezpečí sterilita ihly. Hoci všetci vedia o hrozbe HIV/AIDS, oveľa častejšie sú infekcie hepatitídou B a hepatitídou C (linky na stránky CPLDZ).. Všetky tieto 3 infekcie sa šíria i pohlavným stykom a následná prostitúcia závislých ich šíri ďalej. Preto existujú podporné programy bezplatnej výmeny striekačiek (link na stránky CPLDZ)..
Riziko infekcií je ešte vyššie pri imunitne ťažko oslabenom organizme pri pravidelnom drogovaní.

Nebezpečné konanie v ovplyvnenom psychickom stave

Agresivita, ba i vražda ako dôsledok neúnosne povzbudzujúceho účinku. Nezmyselné konanie v halucinácii, keď človek skočí z mosta do rieky alebo zabije svojho priateľa, v ktorom vidí ufóna, ktorý ho prenasleduje. V lepšom prípade napr. neuvážený pohlavný styk pod euforickým vplyvom, ktorý sa neskôr trpko oľutuje.

Flashback

nečakaný účinok drogy, ktorý sa môže objaviť i keď už dlho drogu neberiete. Ako keby sa zrazu uvoľnila nejaká skrytá kapsula drogy uložená v tele a zastihne človeka i v tej najnevhodnejšej situácii.