Náhľad

Pre vznik drogovej závislosti sú nevyhnutné tri faktory:

  • OSOBNOŤ, PROSTREDIE a DROGA. Je to trojuholník, ktorý, ak chceme liečiť závislosť, musíme prerušiť na niektorom jeho mieste.
  • DROGA zostáva drogou. Tu niet čo ovplyvňovať.
  • PROSTREDIE je tiež veľmi ťažko ovplyvniteľné.

OSOBNOSŤ pacienta je najskôr ovplyvniteľnou zložkou. Dôležité je však to, aby samotný pacient začal uvažovať o tom, že sa chce liečiť. Inými slovami povedané, je to získanie náhľadu na svoju chorobu i na budúcu abstinenciu.

Človek závislý od alkoholu spočiatku svoje pitie ospravedlňuje malými lžami, postupne prerastajúcimi do zložitého racionalizačného systému, zdôvodňujúceho jeho pitie, ktorému veľakrát verí aj on sám.

Aby pacient mohol získať reálny obraz o svojej chorobe, musí rozbiť svoj racionalizačný systém. Je to dosahované aj tým, že pacientovi sú poskytované informácie o jeho chorobe a o jeho vlastnej osobe. Najčastejšie je to realizované v liečebných komunitách, na psychoterapeutických skupinách, pri predstavovaní sa, pri lúčení a podobne. Pacient postupne získava nové informácie a nad získanými informáciami uvažuje. Začína si o sebe vytvárať nový úsudok. Pacient na liečbu prichádza zvyčajne pod tlakom okolia alebo okolností a v dôsledku získavaných informácií môže začať s terapeutmi spolupracovať na vlastnej liečbe. Pri drogových závislostiach rozoznávame tri druhy náhľadu:

1. Verbálny

je slovným náhľadom. Pacient priznáva, že je závislý. Vie, že potrebuje pomoc - liečbu. Uznáva a na rozumovej úrovni chápe význam liečby ako jediného správneho východiska v trvalej a dlhodobej abstinencii. Je ochotný spolupracovať s terapeutmi. Ale aby pacient mohol získať určitý náhľad, musí mať v dostatočnej miere zachovanú pamäť i intelekt. Preto je na komunitách vyžadované, aby pacienti čo najviac hovorili, aby bolo v praxi overované či verbálny náhľad funguje. Pacient s verbálnym náhľadom neklame: je otvorený, kriticky priznáva svoju závislosť z toho a z toho dôvodu (výpočet znakov z každodenného života, ktoré charakterizujú jeho závislosť). Samozrejme, že vypočítavý a ešte k tomu na dostatočnej intelektovej úrovni vyspelý pacient môže rozprávať o tom, čo chce byť počuté, bez ohľadu na jeho vnútorné prežívanie. Aj to prináša svoje ovocie a ťažko povedať, že by mu to pomohlo pre budúci život v abstinencii.

2. Produktívny

predstavuje zhodu slov a činov. Teda, ak pacient o tom nielen rozpráva, ale tak aj koná. Najlepšie je to overované schopnosťou dodržiavania liečebného poriadku. Život v liečebnej komunite berie taký, aký je. Aj keď do dajakej aktivity nemá chuť, urobí to, čo je od neho požadované, pretože aj to môže byť spôsob ako sa učiť zdolávať prekážky. Vie, že všetko čo robí počas liečby, robí pre svoj budúci život. Pre život v abstinencii. Pacienti s produktívnym náhľadom pomáhajú slabším členom komunity či už poskytovaním potrebných informácií alebo aj formou priamej fyzickej pomoci. Na psychoterapeutických skupinách sa pacienti s produktívnym náhľadom neboja ísť so svojou kožou na trh. Vedia, že môžu dostať na frak, ale práve tak môžu aj veľa získať. Človek konzumujúci drogu máva vždy snahy k únikom, ale ak počas liečby sa prepracuje k produktívnemu náhľadu, získava veľmi cennú devízu.

3. Efektívny

náhľad je overovaný až v praxi, po ukončení liečby. Ide o spôsob abstinencie bývalého pacienta, ktorý je už teraz v role rekonvalescenta. Ide o zúročenie vedomostí, aktivít a sociálnych spôsobilostí, ktoré boli nadobudnuté na liečbe. Už počas liečby je pacient motivovaný k zmene životného štýlu. Efektivita sa prejavuje vo vlastnom sebapresadení v spoločnosti, v náprave narušených medziľudských vzťahoch, v intenzite a v kvalite pracovných výkonov...