ZALOŽENIE KLUBU

V roku 1971, 12. mája bol v Žiline zasadený strom. Určite ich v tomto roku bolo zasadených viac, no my chceme hovoriť práve o tom našom. Je nám blízky a máme ho radi. Sme jeho súčasťou.

Aj keď tí, čo ho sadili nemohli predpokladať aký bude veľký, silný a či uznávaný, jedno im bolo jasné: Bude mať svojich ochrancov i chránencov, ktorí budú naň dohliadať, podporovať jeho i svoj rast a zbierať plody abstinencie.

Zo začiatku ho polievali raz za mesiac. Bol rád, keď sa pod ním schádzalo stále viac a viac tých, ktorí vedeli oceniť jeho majestátnosť a bezpečie. Napokon sa pod ním schádzali a polievali ho už každý týždeň. On im za to poskytoval, už ako malý stromček, priestor pod svojou korunou na hľadanie samých seba. Dodával im svoj "kyslík", potrebný k ich životu. Postupne ako rástol, formoval sa do veľkosti, sily a krásy. Dnes stojíme pod viac ako 45 ročným stromom a sme radi, že vytrval v paľbe víchríc, lejakov a mrazov.

 

Ešte stále rastie, vyvíja sa, no už dnes je dosť vysoký, aby ho bolo vidno i z diaľky, má čoraz pevnejšie korene, aby ho nevyvrátila kdejaká víchrica a je dostatočne známy, aby ho každý kto chce dokázal nájsť.