Kluby

Socioterapeutické kluby

Sú spoločenstvom, kde sa stretávajú ľudia s rovnakým problémom (drogová závislosť) a ich rodinní príslušníci. Klub je miesto, kde nachádza rekonvalescent pochopenie pre svoje ťažkosti, je to miesto, kde nachádza poučenie i sebauplatnenie. Kluby sú väčšinou vedené zdravotníckymi pracovníkmi a organizujú aj rôzne športové, spoločenské a kultúrne akcie.

Po absolvovaní ústavnej liečby ešte všetko nekončí, ale uplynie ešte veľa času, kým sa život pacienta, teraz už v rekonvalescencii, dostane do bežných koľají. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti, odriekania, sebazaprenia, ale aj vnútornej múdrosti. V doliečovaní môže výrazne pomôcť autogénny tréning, ktorého základy sa môžu pacienti naučiť už na liečbe. Dnes sú už v predaji motivačné mg kazety, kde je autogénny tréning spojený s hudbou (vyrába ich firma Scarabeus). Ďalšou z techník, po ktorej môžete siahnuť, je hudobná relaxácia. Relaxovať môžete pri hudbe klasikov, pri tanečnej hudbe alebo ezoterickej hudbe. V tomto smere sa každý musí riadiť podľa vlastného zážitkového vnemu. Každý z nás je ladený inak. Pre každého je príjemné niečo iné. K navodeniu vnútornej harmónie môže napomôcť aj aplikácia vonných silíc formou inhalácie, masážnych olejov alebo prísad do kúpeľa. Pre tých, ktorí sa rozhodnú výrazným spôsobom ovplyvniť kvalitu života po liečbe smerom k lepšiemu, navrhujem venovať sa meditáciám aspoň raz za týždeň. Pre každého rekonvalescenta je veľmi dobrou pomocou spoločenstvo rovnako zameraných ľudí - môžu to byť socioterapeutické kluby abstinujúcich alebo skupiny anonymných alkoholikov Jedným vyhovuje to, iným to druhé a ďalším vyhovuje oboje. Rozhodnite sa sami za seba.