Otázky

Odkiaľ sa vzali drogy ?
Boli tu od nepamäti. Každá kultúra mala svojich šamanov, kúzelníkov a medicinmanov, ktorí poznali dokonale účinky drog z prírody.

Prečo v minulosti ľudia začali užívať drogy ?
V histórii boli 2 hlavné motívy : náboženstvo a medicína. Dnes je situácia dosť odlišná! O tom ešte bude reč.

Prečo sa u nás práve teraz tak úspešne rozširuje trh s drogami ?
Zmeny v spoločnosti a v hodnotovom systéme ľudí na jednej strane a na druhej obrovské zisky z obchodu s drogami.

Prečo drogy tak letia, keď sú také zlé ?
Drogy nie sú len zlé, ale môžu mať aj kladnú stránku (napr. morfín ako liek proti bolesti), ale len ich zneužitie pôsobí ako jed a deštrukcia (napr. závislosť na morfíne, ktorá úplne zničí osobnosť človeka). Možno by sa to dalo prirovnať k ohňu: dobrý služobník - zlý pán. Avšak pozor, u viacerých drog sa používaním prišlo na to, že sa veľmi rýchlo a takmer zákonite stávajú zo služobníka pánom!

Kto najviac profituje na drogách (legálnych a ilegálnych)?
Na legálnych výrobca, distribútor a štát (formou spotrebných daní). Na nelegálnych hlavne ilegálne organizácie zabezpečujúce distribúciu a s nimi nepriamo spojený finančný a mocenský aparát, ktorý často siaha prekvapivo vysoko do oficiálnych štátnych štruktúr. Ľudia z výroby, transportu a koncového predaja na ulici (ktorí sú najčastejšie predmetom postihu) dostanú zvyčajne len odrobinky.

Čo všetko sa niekedy rozumie pod slovom "drogy"?
Každá látka, ktorá po požití určitým spôsobom mení normálne fungovanie organizmu. U nás sa slovo droga používa hlavne v užšom význame ako látka, ktorá mení duševný stav (náladu, stav vedomia, psychiku) a na ktorú zväčša vzniká závislosť (návyková látka). Alebo často ešte v užšom význame ako zakázaná látka s takýmto účinkom. Niekedy sa používa tiež termín "psychoaktívna látka", "náladu meniaca látka", "omamná látka", "narkotikum", "psychotropná látka". Zjednodušene môžeme povedať, že sú to len rôzne názvy pre (takmer) to isté. Pozri tiež názvy látok podľa účinkov.

"Tvrdé" a "mäkké" drogy
Dosť voľne a nepresne sa používajú termíny "tvrdé drogy" a "mäkké drogy". Pod "tvrdými" sa zväčša rozumejú drogy, ktorých účinok je silný a rýchly a na ktoré obyčajne vzniká rýchlo fyzická závislosť. Sem nemusí patriť len heroín a kokaín, ale niekedy sa zaraďuje i alkohol. Pod "mäkkými drogami" sa tradične rozumie marihuana a hašiš, hoci toto zľahčovanie je diskutabilné. Tiež pod nimi možno rozumieť nikotín, kofeín. Tiež sa používa formulácia: mäkká droga "nasadá" na osobnosť, tvrdá ju mení.

Aké sú možné účinky drog?
Veľmi zjednodušene sú účinky drog trojaké: utlmenie, povzbudenie alebo halucinácie. Pri niektorých drogách môžu byť účinky zmiešané naraz (napr. povzbudenie a halucinácie) alebo v priebehu pôsobenia (napr. najprv povzbudenie, potom utlmenie pri alkohole)

Utlmenie
Pocit uvoľnenia, pohody, tepla. Všetky problémy sa javia ako zanedbateľné. Zväčša tiež spomalenie srdcovej činnosti a dýchania. Pri predávkovaní až zástava srdca. Utlmujúce drogy sa tiež nazývajú depresanty (neznamená to, že spôsobujú depresiu!). Napr. heroin.Pre drogy s takýmto účinkom sa tiež používajú názvy omamná látka alebo (nie celkom presne) narkotikum.

Povzbudenie
Pocit vlastnej sily a schopností, zrýchlenie myslenia. Zdá sa, že všetky problémy sa hravo zvládnu. Potlačenie únavy. Tiež zrýchlenie srdca, reči, často agresívne reakcie. Pri predávkovaní neúnosné zvýšenie tepu vedúce až k zástave srdca. Povzbudzujúce drogy sa tiež nazývajú stimulanty. Napr kokaín.

Halucinácie
Vidíš, počuješ alebo cítiš to, čo v skutočnosti nie je a začínaš v to i veriť. Môže to byť príjemný (trip) alebo i veľmi nepríjemný (bad trip) zážitok. Počas halucinácie hrozí, že človek spôsobí hlúposť alebo i tragédiu, presne tak ako pri niektorých duševných ochoreniach, kde sú halucinácie neželaným príznakom. Takéto drogy sa nazývajú halucinogény. Napr. LSD.Pre drogy s takýmto účinkom sa tiež používa názov psychotropná látka.

Majú drogy aj pozitívne účinky?
Samozrejme - inak by ich ľudia nebrali! Každý z troch spomenutých účinkov môže byť sám o sebe žiadúci. Mnoho liekov - drog sa používa na ovplyvnenie nálady. Dôležité je však vedieť o rizikách, ktoré sú u mnohých drog také vysoké, že ich "rada starších" (rozumej zákonodarný orgán v tej - ktorej krajine) radšej zakázala používať.

Aké sú negatívne dôsledky?
Tých je bohužiaľ zväčša viac. Je to tak, že v prírode obyčajne nič nedostaneš zadarmo. Niektoré drogy ich majú viac, niektoré menej. A takisto niektorých ľudí postihnú skôr a viac, niektorých neskôr a menej. Chyba je, že to vopred nevieme a tak si skoro každý na začiatku hovorí: "Mne sa to nestane!" Je dobré, aby si o nich vedel. Vedeli o nich i šamani a medicinmani, jedine pod ktorých dohľadom sa kedysi používali. Konkrétne - čítaj ďalej!

Aký je typický priebeh užívania drog?
Pri "tvrdých" drogách sa obyčajne sa uvádzajú 4 fázy:

  1.  Experimenty a očarenie: Zvedavosť, spoločenská záležitosť alebo fascinácia účinkom drogy. Niečo ako prvá láska.
  2.  Víkendové (rekreačné) užívanie: Frekvencia užívania začína byť pravidelná i keď je stále nízka. Má pocit, že droga mu pomáha a že by nemal problém prestať. Začína psychická závislosť, hoci si ju človek nepripúšťa.
  3. Problémy: Frekvencia i dávky sa zvyšujú, začínajú negatívne účinky a problémy v škole, práci alebo rodine. Navonok sa ešte stále môže javiť v pohode, vnútri už uvažuje, či by nemal prestať, ale vlastné pokusy skončiť končia niekoľkodňovými pauzami a absťákmi. Postupná strata všetkých záujmov a spoločenská izolácia.
  4. Troska: Už je mu jasné do akého srabu sa dostal, ale sám s tým nedokáže skončiť. Všetko okrem drogy stratilo význam i zmysel a tak vyzerajú i činy. Nie je to už človek akého ste poznali predtým. Je vôbec zodpovedný za svoje činy? Ak mu nikto nepomôže, prežíva ako troska alebo kriminálnik a jedna z možností ako to celé skončiť je zlatá strela (úmyselné predávkovanie).

Toto je len všeobecný priebeh a pri rôznych drogách a ľuďoch sa môže líšiť. Mnohí majú to šťastie, že sami skončia v 1. alebo 2. fáze. Pri ľahších drogách síce nemusí nastať fyzická závislosť, ale tolerancia znižuje zaujímavosť ľahkej drogy a vzniká potreba skúsiť niečo silnejšie.