Mužský a ženský typ

Ak muž a žena rovnakej telesnej hmotnosti vypijú rovnaké množstvo alkoholu, vplyvom menej výkonného metabolizmu bude mať žena o 1/3 vyššiu hladinu alkoholu v krvi. Inými slovami povedané: "Ak muž vypije tri poháriky a žena rovnakej hmotnosti dva poháriky, sú na tom obaja rovnako".

Japonské výskumy ukázali, že 61% mužov začína piť "zo zvyku" a iba 18% v dôsledku stresových situácií.

Pri ženách je tento pomer opačný: 4% žien "pije zo zvyku" a 75% v dôsledku stresových situácií.

Pri ženách hospitalizovaných so závislosťou od alkoholu, bol v 66% prípadov zistený psychogénny pôvod. Pri mužoch bol v 74% prípadov zistený sociogénny pôvod.

Pri jednom výskume v USA zistili, že aj keď černošské a ázijské dievčatá pili približne rovnaké množstvá alkoholu, černošské dievčatá mali asi štyrikrát viac problémov spôsobených alkoholom.

Podľa brazílskych štatistikov je u žien závislých od alkoholu výskyt cirhózy pečene dvakrát častejší ako pri mužoch závislých od alkoholu.

Na cirhózu pečene ochorejú muži po 10. až 20. rokoch pitia 132 gramov čistého alkoholu denne. Žene na to stačí 52. gramov čistého alkoholu denne, po dobu piatich rokov.

Ženám holdujúcim alkoholu sa tri až 3 až 3,5 krát častejšie rodia zdravotne poškodené deti, ako je tomu v rodinách, kde matka nepije a otec je závislý od alkoholu.

Známy je aj fetálny alkoholový syndróm, postihujúci až 43% potomkov aktívne závislých žien od alkoholu (abúzus alkoholu počas tehotenstva).

V roku 1983 bol v ČSSR počet evidovaných žien v pomere k evidovaným mužom 1:14. V roku 1985 bol tento pomer 1:12,5. Dnes je tento pomer odhadovaný 1:6.