Fázy vývoja závislosti

FÁZY VÝVOJA ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLE A PROCES UZDRAVOVANIA

FÁZY VÝVOJA ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLE A PROCES UZDRAVOVANIA

PITIE SPOLOČENSKÉ

 • pitie spoločenské na banketoch, recepciách, pri príležitosti výročí, osláv
 • pitie za účelom príjemného pocitu
 • pitie pre zlepšenie nálady

FÁZA UPOZORŇUJÚCA

 • hľadanie a vyrábanie dôvodov na pitie
 • začiatky pravidelného pitia
 • opíjanie sa v spoločnosti
 • "pretrhávanie filmu"
 • tzv. "klinovanie" - vyrážať klin klinom, odstraňovanie kocoviny pomocou alkoholu
 • rast tolerancie k alkoholu
 • opakované problémy s pamäťou po pití alkoholu
 • pitie skryté, osamote

FÁZA ROZHODUJÚCA

 • výčitky svedomia a pocit viny
 • pocit potreby vypiť si predpoludním
 • zanedbávanie rodiny a monželské spory
 • klamanie súvisiace s pitím
 • strata záujmov, ktoré nesúvisia s pitím
 • ľahostajnosť vo vzťahu ku strave, nepravidelná životospráva
 • "vyrábanie" ospravedlní a alibi pre ďalšie pitie
 • neúspešné pokusy kontrolovaného pitia
 • agresívne správanie a konflikty so zásadami práva a poriadku
 • zhoršovanie porúch pamäti
 • zanedbávanie vonkajšieho vzhľadu
 • napätie, chvenie tela a nutkanie sa ráno napiť
 • pitie v období zdržovania sa pitia alkoholu, z dôvodu zlepšenia zdravia
 • pokusy dokazovania si svojej sily vôle a schopnosti kontrolovane piť
 • zhoršenie fyzického zdravia
 • znižovanie tolerancie k akoholu
 • sexuálne potiaže (poruchy), zábrany

FÁZA CHRONICKÁ

 • obdobie dlhotrvajúceho opíjania sa
 • oslabenie schopnosti myslenia
 • pitie sa stáva jedinou dôležitou vecou v živote
 • morálny úpadok, odborná a spoločenská degradácia človeka
 • rozpad rodinného zväzku
 • pocit krajnej bezradnosti a odizolovanosti od vonkajšieho sveta
 • stavy strachu a posadnuté pitie
 • alkoholické otupenie
 • alkoholické psychózy, delírium
 • alkoholické záchvaty
 • choroby somatické - tvrdnutie pečene, polyneuropatia
 • extrémne zlyhávanie všetkých funkcií organizmu

ODVYKÁVACIE LIEČENIE

 • priznanie faktu vlastnej závislosti a nádeje na svoju záchranu
 • pozorovanie faktu straty schopnosti riadiť svoj vlastný život
 • rozoznávanie a uznanie faktu vlastnej bezmocnosti voči alkoholu
 • uvedomenie si škôd vo vlastnom živote spôsobených alkoholom
 • získavanie vedomostí o príznakoch a príčine závislosti na alkohole
 • účasť členov rodiny v programe psychologickej pomoci pre rodinu
 • začiatok systematickej terapie závislosti
 • počiatok uvedomovania si vlastnej choroby
 • dlhšie prestávky v pití a kontakty s odvykacím pracoviskom a svojpomocnými skupinami ľudí
 • liečenie somatických poškodení a psychyckých porúch
 • detoxikácia - vylučovanie jedov, prerušovanie ťahu

REHABILITÁCIA

 • trénovanie schopnosti predchádzať návratu pitia
 • získavanie vedomostí o procese návratu pitia a varujúcich signáloch
 • pripravovanie sa k systematickej účasti v programe AA (alkoholická abstinencia)
 • práca na konštruktívnych a triezvych kontaktoch s inými ľuďmi
 • práca na zlepšení kontaktov s členmi svojej rodiny
 • rozpoznávanie škodlivosti a ohrození v živote svojej rodiny
 • pochopenie a akceptácia prítomnosti "Vyššej Sily" ako opora v práci na sebe
 • budovanie pocitu vlastnej hodnoty
 • budovanie nového pohľadu na svoj život v triezvosti
 • naučiť sa rozumieť sám sebe a svojmu okoliu
 • rozoznávanie vlastného systému ilúzií a negácií (popretí)
 • získavanie vedomostí o mechanizme závislosti
 • začínanie práce na vývoji duševných aspektov v živote
 • učenie sa konštruktívne postupovať s vlastnými pocitmi
 • rozpoznávanie vlastných emocionálnych a duševných porúch
 • získavanie vedomostí o poškodeniach emocionálneho citového a duševného života

SEBAREALIZÁCIA

 • učenie sa nachádzania príjemných stránok triezveho života
 • väčšie zainteresovanie robením čohosi užitočného a dobrého v živote
 • rekonštrukcia rodinných vzťahov a práca na zlepšení rodinného života
 • angažovanie sa v pomoci iným ľuďom
 • znovuzískanie dôvery a akceptácie zo strany najbližších osôb
 • znovuzískanie úcty k sebe samému
 • znovuzískanie a vznik nových záujmov
 • zlepšenie schopnosti sexuálneho spolužitia
 • dodržanie správnej životosprávy - pravidelný spánok a odpočinok
 • príprava plánu ďalšej práce na zlepšenie vlastného života
 • trénovanie schopnosti poradiť si so stresom a ťažkými životnými situáciami
 • trénovanie praktických schopností dôležitých v kontaktoch s ľuďmi
 • poznávanie vlastných životných schopností potrebných v triezvom živote

TRIEZVOSŤ

 • úplná akceptácia triezvosti a abstinencie
 • tvorivé využívanie voľného času
 • zmena životného štýlu a obrátenie sa k novým hodnotám a ideálom

Dôležité varovné signály !!!

 • keď niekto pije napriek škodám, ktpré si spôsobí pitím
 • keď niekto vypije jednorazovo väčšie množstvo tekutín obsahujúcich viac ako 100g ETOH (t.j. veľké pivá, alebo liter vína, alebo 1/4 l destilátu, alebo pravidelne denne požíva viac ako 25g ETOH v tekutinách
 • keď niekto "klinuje" - vyráža klin klinom, čiže konzumuje alkohol pre odstránenie účinkov predošlého pitia
 • keď niekto začína deň pitím alkoholu
 • keď niekto pije alkohol sám, zároveň v situáciách, keď chce odstrániť únavu, fyzickú bolesť, smútok a žiaľ (trépenie)
 • keď niekto zanedbáva povinnosti a úlohy z dôvodov pitia
 • keď niekto má ťažkosti spomenúť si, čo sa stalo predošlý deň v situáciách súvisiacich s pitím
 • keď niekto kompenzuje alkoholom pocit viny a výčitky svedomia
 • keď niekto riadi auto pod vplyvom alkoholu
 • keď niekto reaguje rozčúlením a podráždením v situáciách, kde chýba alkohol alebo sa vyžaduje obmedzené pitie
 • keď niekto dostáva od iných ľudí signály upozorňujúce na obmedzenie množstva alkoholu alebo zdržania sa pitia
 • Keď v priebehu posledného pol roka sa niekoľkokrát uskutočnili dve z vyššieuvedených udalostí, treba obmedziť pitie. Existuje tu vážne riziko vývoja nebezpečnej choroby. Možno ešte nie je neskoro!

Príznaky závislosti na alkohole

 • Zmeny tolerancie k alkoholu - vypitie toho istého množstva alkoholu ako kedysi spôsobuje slabšie účinky ako predtým. Zníženie tolerancie - ten istý účinok ako predchádzajúci sa objaví pri vypití menšieho množstva alkoholu ako kedysi.
 • Abstinenčné príznaky - keď človek prerušuje dlhšie pitie alebo znižuje množstvo alkoholu, objavia sa veľmi nepríjemné pocity, nepokoj a podráždenosť, chvenie a tŕpnutie končatín, svalové kŕče, potenie, nevoľnosť a dokonca poruchy vedomia a halucinácie. Osoba, ktorá je závislá sa rýchlo snaží odstrániť toto utrpenie pomocou alkoholu.
 • Subjektívny pocit túžby po alkohole - prejavuje sa ako nepríjemný pocit podobný hladu a vnútorného nutkania napiť sa, spojeného s pocitom paniky a obavy, že nevydrží dlho bez alkoholu.
 • Sústredenie života okolo pitia - prítomnosť alkoholu v každodennom živote sa stáva čímsi veľmi dôležitým, veľa pozornosti a činov je skoncentrovaných okolo príležitosti vypiť si a okolo dostupnosti alkoholu.
 • Strata kontroly nad pitím - po vypití prvej dávky alkoholu neexistuje možnosť rozhodovať o množstve a čase ukončenia (prerušenia) pitia.
 • Návraty pitia po pokusoch udržania pravidelnej abstinencie.