KRÍZOVÉ CENTRÁ

CENTRUM PRE RODINU
Nájdete nás v priestoroch Saleziánskeho oratória v Žiline, Saleziánska ulica.
Každý pondelok a stredu (okrem prázdnin a sviatkov) od 17:00 do 19:30. V iných termínoch po telefonickom dohovore na č. 0905 415 021

e-mail: 
cprza@nextra.sk

Adresa pre písomný styk:
Centrum pre rodinu v Žiline o. z.,
Smreková 5 
010 07 Žilina