LIEČEBNE

Centrum pre liečbu drogových závislostí, NsP F.D. Roosevelta 
nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
tel: 088-4147302; 4335821

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, Bratislava
tel: 07-5341 7464, 53417467

Nemocnica Ministerstva obrany SR - Psychiatrické oddelenie
Cesta mládeže 1, 83331 Bratislava
tel: 59351/156, 59351253

Okresné centrum výchovnej a psychologickej prevencie BAV - Klub SOS
Röntgenova ul 6, Bratislava
tel: 07-6241 1955

Sanatórium AT Ivana Novotného /súkromné/
Osuského 10, 85103 Bratislava
tel: 07-6224 6466

Psychiatrická nemocnica Hronovce
tel: 0811-7711050

Centrum pre liečbu drogových závislostí
NsP Podskalka, 06601 Humenné
tel: 0933-62721 až 4 kl.17

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Fakultná nemocnica
Rastislavova 43, 04001 Košice
tel: 095-6222848

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
ul. Čsl. armády 234/139, 96712 Kremnica
tel:0857-6742240

Pracovisko klinickej psychológie
Starohorského 14, 03101 Liptovský Mikuláš
tel: 0849-514844

Psychiatrická nemocnica
Straňany, 07101 Michalovce
tel: 0946-23150

Centrum pre liečbu drogových závislostí
Kapisztóryho 5, 94001 Nové Zámky
tel: 0817-420743, -422196

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Malacká cesta 63, 90218 Pezinok
tel: 033/6482265 - primárka, 0704-482250 (muži)

Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora
04902 Muráň 2
tel: 0941-9471, 0941-94204

Psychiatrická nemocnica
Sládkovičova 25, 08001 Prešov
tel: 091-722861

Centrum pre liečbu drogových závislostí Rieka s.r.o.
Na vodopád 184, 038 54  Šútovo-Rieka
Tel: 043-429 50 71

Psychiatrická liečebňa
Piešťanská 232/82, 92231 Sokolovce
tel: 0838-24931

Psychiatrická liečebňa Sučany
Hradiská 20, 03852 Sučany

Psychiatrická liečebňa
90873 Veľké Leváre
tel: 0703-94101

Psychiatrická nemocnica
Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie
tel.: 037-6548 111

psychiatrické oddelenia nemocníc a ambulancie