Príčiny pitia

Príčiny začiatku nadmerného pitia alkoholu.

V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, že budúca závislá osoba od alkoholu sa od "obyčajného" bezproblémového konzumenta líši tým, že popri troch základných dôvodoch (smäd, chuť, spoločenský zvyk) priberá aj štvrtý dôvod, drogový účinok.

Každý z nás je niečím jedinečný a aj pre pitie každého jedného z nás je typické niečo iné. Sú však určité charakteristiky, ktoré sú obsiahnuté v piatich základných skupinách prečo dochádza k nadmernému používaniu alkoholu:

1. Psychoreaktívny

má za základ životné nešťastie, ťažko riešiteľné situácia, permanentné konflikty, neschopnosť pružne sa podriaďovať zmenám a podobne. Ak postihnutý na tieto negatívne situácie reaguje pitím alkoholu, ako osvedčeným prostriedkom ich riešenia, vyvinie sa z toho reaktívny abúzus.

2. Sociogénny

je ten, kedy jedinca k nadmernému pitiu privádzajú spoločenské udalosti skupiny, s ktorou žije alebo sa veľkú časť svojho času pohybuje v nej či v jej blízkosti. Ako príklad možno uviesť trávenie voľného času v kaviarňach, baroch, reštauráciách alebo pracovanie v kolektíve, kde sa neustále niečo oslavuje pri pohári-ku.

3. Profesionálny

je vtedy, ak človek priamo pracuje s alkoholom, napr. čašníci, barmani, pracovníci vinárskych závodov, pracovníci vinárskych závodov, pracovníci pivovarov. K tomuto typu je dôležité podotknúť, že aj keď títo pracovníci majú bezproblémový prístup k alkoholu, väčšina pracovníkov sa nestáva závislými od alkoholu. Samotná dostupnosť alkoholu nie je pre nich príčinou k nadmernému pitiu.

4. Symtomanický

je taký začiatok abúzu alkoholu, ktorý zapríčinený určitou povahou alebo psychickou chybou človeka, prípadne je to dajaký iný následok duševnej choroby. V súhrne možno povedať, že nadmerné pitie pri tejto skupine je jedným z mnohých príznakov úchyliek osobnosti alebo jeho rozumových schopností.

5. Iatrogénny

začiatok abúzu alkoholu je už dnes veľmi zriedkavý. To je ten prípad, kedy lekár odporúčal pacientovi pitie alkoholu (v minulosti bolo červené víno doporučované na tvorbu krviniek, biele víno pri diétach...). Dnes však už alkohol nie je obsiahnutý v liekopise.

Zvyčajne pri pacientoch nie je zisťovaný len jeden typ začiatku abúzu alkoholu, ale ich vzájomné variácie. Napríklad:

sociogénno-symtomatický ak jedinec vyrastá v typicky alkoholickom prostredí, ak má navyše niektoré zvláštnosti povahy s toxikomanickým inklinovaním k droge, alebo psychoreaktívno-profesionálny prekonáva vážnu životnú krízu, nevie sa s ňou vyrovnať, navyše je čašníkom.
Alkohol je poruke a spúšťa sa abúzus.