Definícia drogy

Definícia drogy SZO:

Droga je akákoľvek prírodná či syntetická substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu mení jeho jednu či viac psychických či fyzických funkcií.

Droga je akákoľvek prírodná (alkohol, hašiš, tabak ...) či syntetická (extáza, PCP, pervitín ...)substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu (ústami /per os/, inhalovaním, šňupaním, vstrebaním cez sliznice, injekčne do svalu, vnútrožilne) mení jeho jednu či viac psychických (rúcanie komunikačných zábran - zhovorčivosť, intenzívnejšie vnímanie zvukov, farieb ...) či fyzických (narušenie reči, narušenie motoriky ...) funkcií.
Každá droga má svoj špecifický obraz prejavov. Iné príznaky sú pri alkohole, iné pri heroíne a iné napr. pri pervitíne.

ČO JE TO DROGA?

Celkom určite každý pozná dajakú drogu, ale pri pohľade na ampulku morfínu, každý si predstavuje niečo iné:

 • lekár hovorí, že je to liečebný prostriedok;
 • farmaceut hovorí, že je to farmaceutický preparát;
 • chemik hovorí, že je to substancia omamnej látky;
 • právnik hovorí, že je to narkotikum;
 • zákon hovorí, že je to prostriedok k jeho narušeniu;
 • abúzer hovorí, že je to kúsok hostiny;
 • závislá osoba hovorí, že je to životná istota
 • obchodník hovorí, že je to len maličkosť.

I.Bayer, 1981

Droga (holand.) je slovo s pôvodným významom suchý. Dnes je slovo droga nadradeným pojmom vo všeobecnosti i v odbornej oblasti, ktorý označuje vo farmaceutickom zmylse, ale aj iné látky (lieky, alkohol), ktoré ak sú konzumované pre zmenu psychického stavu ide o abúzus drogy. K abúzu drogy jedinec siaha pre: navodenie zmeny vedomia, k povzbudeniu či k utlmeniu, k vyvolaniu mimoriadnych zážitkov - ilúzií, halucináií, pseudohalucinácií...Slovo droga je najviac používané s významom "omamujúci" príp. "dráždiaci" prostriedok, napr. omamná droga, jedovatá droga, povudbudzujúca droga...pôsobiť ako droga (hra).

Základné delenie:

 • alkohol-barbiturátový typ, zástupcovia: alkoholické nápoje, sedatíva, anoxiolytiká...
 • anfetamínový typ: fermetrazín, dexfermetrazín, pervitín,
 • canabisový typ: marihuana, hašiš,
 • halucinogénny: LSD, psilocybín, meskalín, ecstasy, PCP,
 • khatový typ: listy khaty jedlej,
 • kokainový typ: kokaín, crack,
 • kofeínový typ: káva, čaj, čaj maté...
 • morfínový typ: ópium, morgium, heroín,
 • solvenciový typ: inhalovanie prchavých látok,
 • chorobné hráčstvo: tipovanie, hracie automaty, hazardné hry
 • závislosť od práce,
 • závislosť od sexu

Základné riziká:

 • poškodenie psychického alebo fyzického zdravia (psychózy, depresie, fyzický úpadok, infekcie...)
 • narušenie sociálnych vzťahov (rozpad rodiny)
 • majetkový úpadok
 • kriminalizujúce konanie (trestná činnosť na získavanie finančných prostriedkov, konzumovanie ilegálnych drog)