KLUBOVÉ ZÁSADY

1. Ak si závislý, s pokorou prijmi diagnózu závislosti. Droga je silnejšia ako Ty, preto neskúšaj s ňou zápasiť.

2. Trvalá a dôsledná abstinencia je jediným liekom proti závislosti. Ak si závislý, abstinencia je pre teba jediným a najúčinnejším prostriedkom na dosiahnutie telesného a duševného zdravia. Iný liek na liečenie závislosti nie je .

3. Abstinencia je návodom na lepší život. Povýš svoju abstinenciu na najvyšší stupeň svojho rebríčku hodnôt. Nech sa stane Tvojim životným štýlom, prijmi ju ako životnú filozofiu.

4. Vykonávaj morálnu inventúru svojho ja. Do vlastného svedomia vstupuj pokojne, úprimne a pozitívne. Za Tvoj stav si zodpovedný v prvom rade len ty sám, no neľutuj sa.

5. Neubližuj sebe ani iným. Mysli a konaj tak, aby si si mohol  vážiť sám seba. Tvoje čisté svedomie bude pre teba odozvou a aj odmenou. 

6. Nedaj sa odradiť od svojho predsavzatia. Prácu na zmene svojej drogovej osobnosti na osobnosť abstinenta rob zodpovedne a sústavne. Ľudia v tvojom okolí nemusia hneď pochopiť dôležitosť a nutnosť tvojej zmeny.

7. Neospravedlňuj svoje zlé vlastnosti a činy. Za zlé činy popros  o odpustenie a zlé vlastnosti sa snaž korigovať, odstraňovať.

8. Rozlúč sa so svojou minulosťou, nezmeníš ju.
Nezabúdaj však na ňu, aby si sa do nej zas nevrátil. Snaž sa žiť v prítomnosti.

9. Odpusť sebe aj iným. Odpustenie znamená venovať lásku všetkým. Dovolí ti mať rád sám seba. Na odpustenie nie je nikdy príliš skoro, ani príliš neskoro.

 

10.Buď tolerantný. Toho, kto má úprimnú snahu abstinovať povzbudzuj a pomáhaj mu. Toleruj aj fakt, že každý človek je iný a nechci, aby s všetci okolo teba menili podľa tvojich predstáv.

11. Nehodnoť abstinenciu ako dobrú  alebo zlú. Svoj spôsob abstinencie nepovažuj za univerzálny vzor. Každý kto abstinuje, si vytvára svoj spôsob, svoju filozofiu, vyhovujúcu sebe samému.

12. Snaž sa pokojne a s pokorou počúvať iných. Neprerušuj ich, možno je to neopakovateľná chvíľa. Ponechaj im priestor na výpoveď o sebe a uvažuj o tom, čo počúvaš.

13. Nesúď a hlavne neodsudzuj. Na chyby, ktoré spôsobujú problémy v abstinencii a v živote, poskytni svoj názor bez zbytočného poučovania a presviedčania o jeho pravdivosti. Neupieraj iným rovnaké právo. Ani ty sám nie si neomylný.

14. Hovor o sebe. Nehovor vo všeobecnosti a o iných, zvlášť v ich neprítomnosti. Hovor najmä o sebe, o svojich pocitoch. Pravdivo a úprimne.

15. Nepresadzuj iba svoje záujmy. Hlavne tie, ktoré sa netýkajú abstinencie. Svoje návrhy konzultuj ja klubovom stretnutí.

16. Svoje problémy rieš v zárodku. Odkladaním riešenia môžu prerásť nad tvoje sily a možnosti riešiť ich. Neupieraj iným právo a možnosť predložiť problém, ktorý nedokážu zvládnuť sami.

17. Neurážaj sa. Ak odozva na tvoje konanie a slová je negatívna, rozmýšľaj a hľadaj chybu v prvom rade u seba. Prijímaj spätnú väzbu ako formu pomoci. Pokora na rozdiel od hnevu, nezaťažuje svedomie.

18. Za všetky svoje činy si zodpovedný hlavne TY. Analyzuj svoje neúspechy. Vlastnú zodpovednosť neprenášaj na nič a na nikoho. Obviňovaním iných sa jej nezbavíš.

19. Člena klubu  v recidíve neodsudzuj. Recidíva je opätovným prejavom choroby, ktorá nás spája. Nezabúdajme, že život ide ďalej. Pomôž v rozsahu svojich možností, v prvom rade sa snaž zabezpečiť odbornú pomoc.

20. Chráň klubové tajomstvá. Vo vzťahu k verejnosti zachovaj mlčanlivosť o ostatných problémoch svojich klubových kolegov.

21. Buď vďačný za každý deň. Buď vďačný za každý deň, v ktorom si celých 24 hodín vydržal bez akejkoľvek drogy. Váž si to, že si dnes nikomu neublížil a Tvoje svedomie je čisté a nezaťažené zlým skutkom.
 

Autor:  Vlasta Porubčanská a kolektív Klubu Abstinentov Žilina  v r. 1995

 

/v prípade kopírovania alebo ďalšieho šírenia prosíme uvádzať zdroj/