Žilina a okolie

Centrum pre liečbu drogových závislostí

tel.: 041 / 507 15 34

Klub abstinentov Žilina spolupracuje s psychologičkou Mgr. Máriou Ľuptákovou. Pani terapeutka sa zameriava na prácu s jednotlivcani a ich rodinnými príslušníkmi nie len v oblasti závislostí. Terapeutické sedenia sú bezodplatné a je ju možné kontaktovať na t.č. 0903 44 55 53, alebo mailom : luptakova.maria@gmail.com