Kokainový typ

Východzia surovina: Kokový krík (Erythroxylon coca)
Historický pôvod: prvé správy v Európe sa objavili v 16.storočí po návrate španielskych dobyvateľov nového sveta
Základní predstavitelia: Kokain, Crack

Vlastnosti drogy:

Čistý kokaín je jemne zrnitý biely prášok trpko horkej chuti, bez zvláštneho zápachu. Pri degustácii špičkou jazyka spôsobuje asi po 30 sekundách jej znecitlivenie a lokálny pocit chladu. Kokain je veľmi dobre rozpustný vo vode, menej je rozpustný v alkohole.

Crack je jemný biely prášok, makroskopicky takmer nerozlíšiteľný od čistého kokaínu. Často býva lisovaný do malých guličiek. Zmesi kokainu s inými "tvrdými" drogami majú taktiež vzhľad bieleho prášku, ojedinele bývajú lisované do guličiek.

Prejavy intoxikácie kokaínom:

akútna: úvodom sa dostavuje pocit eufórie, vystupňovanie výkonnosti somatickej i psychickej, únava subjektu mizne. Znižujú sa zábrany, extrémne stúpa sexuálna vzrušivosť. Na tomto podklade sa v skupinách intoxikovaných osôb rozvíjajú častokrát značne deviantné interpersonálne sexuálne konatakty až charakteru perverzií. Celkovo stúpa družnosť, zvyšuje sa sebadôvera, znižuje sa potreba spánku a mizne pocit hladu. Pre uvedené vlastnosti je kokain populárny najmä medzi populáciou vyhľadávajúcou najmä erotické zážitky, taktiež však aj v športových či umeleckých kruhoch.

chronická: celková telesná zošlosť s výrazným poklesom hmotnosti. Subjekt je v stave trvalého nekľudu, motorickej agitácie,má lesklé oči s charakteristickým rozšírením zreníc. Obvykle sú poruchy pamäti a celková zvýšená excitabilita, často s abnormálnymi pocitmi senzorického dyskomfortu /svrbenie a pálenie pokožky, migrujúce pocity tepla a chladu/. Typická precitlivelosť na zvýšenú akustickú stimuláciu, kedy aj hluk o nižšej intenzite pôsobí bolestivo. Obvyklá je strata chuti k jedlu. Objavujú sa axiózne až delirantné stavy, insomnia, impotencia.

Odvykací syndróm:

Pri náhlom odňatí drogy sa môže rozvinúť až toxická psychóza, podobná schizofrénii. Nebezpečie suicidálneho pokusu v tomto stave je vysoké. Abstinenčná kríza obvykle býva krátka (niekoľko hodín), avšak mimoriadne prudká a dramatická.

Základné riziká:

  • vznik životunebezpečnej fyzickej závislosti;
  • riziko predávkovania drogou;
  • riziko otravy z prímesí, ktoré sú v droge;
  • infekcia (hepatidída pečene, AIDS);
  • riziko úrazu pod vplyvom drogy.