KLUBOVÉ STRETNUTIA

Klubové stretnutia

Klubové stretnutia sa konajú každý piatok od 16:00 do 18:00 hod. v priestoroch Kláštora kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina.

Jedinou podmienkou účasti na klubovom stretnutí je prísť triezvy, účastník nesmie byť pod vplyvom žiadnej drogy.

Témy klubových stretnutí

 

Január

 

 

13.1.

Nový rok 2017 a  nové začiatky v Tvojom živote

 

20.1.

Ak si závislý, s pokorou prijmi diagnózu závislosti

 

27.1.

Abstinencia a jej vplyv na oblasti Tvojho života

 

Február

 

3.2.

Spúšťače a varovné signály recidívy

10.2.

Dôsledná a trvalá abstinencia je jediným liekom proti závislosti

17.2.

Som spokojný/á  sám/sama so sebou?

24.2.

Nesúď a hlavne neposudzuj

Marec

 

 

3.3.

Slovo odborníka

 

10.3.

Abstinencia je návodom na lepší život

 

17.3.

Nikto neverí mojej pravde

 

24.3.

Spriaznená osoba v mojom živote

 

31.3.

Hovor o sebe

 

Apríl

 

 

7.4.

Kontrola pravidiel v abstinencii

 

21.4.

Vykonávaj morálnu inventúru svojho ja

 

28.4.

Životný štýl

 

Máj

 

 

5.5.

Doliečovanie - nekončiaci proces

 

12.5.

     Neubližuj sebe ani iným

 

19.5.

Iné tiché závislosti

 

26.5.

Nepresadzuj iba svoje záujmy

 

Jún

 

 

2.6.

Slovo odborníka

 

9.6.

Nedaj sa odradiť od svojho predsavzatia

 

16.6.

Ako sa plnia moje očakávania po liečbe

 

23.6.

Viem povedať nie?

 

30.6.

Svoje problémy rieš v zárodku

 

Júl

 

 

7.7.

Prekážky v získavaní dôvery

 

14.7.

Neospravedlňuj svoje zlé vlastnosti a činy

 

21.7.

Čo pre mňa znamená pokora?

 

28.7.

Neurážaj sa

 

August

 

 

4.8.

Prijatie recidívy, jej precenenie - podcenenie

 

11.8.

Rozlúč sa so svojou minulosťou, nezmeníš ju

 

18.8.

Moje spracovanie emócií - kladné - záporné

 

25.8.

Za všetky svoje činy si zodpovedný hlavne ty

 

September

 

 

1.9.

Slovo odborníka

 

8.9.

Odpusť sebe aj iným

 

22.9.

Craiving - baženie - moje príznaky, techniky zvládania

 

29.9.

Člena klubu v recidíve neodsudzuj

 

Október

 

 

6.10.

     Postoj k sebe samému počas abstinencie

 

13.10.

Buď tolerantný

 

20.10.

Uzdravovanie môjho okolia

 

27.10.

Nové sociálne zručnosti, narušenie starých stereotypov

 

November

 

 

3.11.

Postakútne abstinenčné príznaky - aké sú to?

 

   10.11.

Nehodnoť abstinenciu ako dobrú  alebo zlú

 

17.11.

Čo mi dáva klub?

 

24.11.

Chráň klubové tajomstvá

 

December

 

 

1.12.

Slovo odborníka

 

8.12.

Snaž sa pokojne a s pokorou počúvať iných

 

15.12.

Duchovná stránka mojej abstinencie

 

22.12.

Najkrajšie zo všetkých povedaných slov je pochvala

 

29.12.

Buď vďačný za každý deň