SPONZORING

Klub Abstinentov Žilina, o. z. získava prostriedky pre svoju činnosť hlavne z členských príspevkov. To však nie je postačujúce na financovanie našej celoročnej klubovej činnosti.

Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa rozhodli, rozhodnú  podporiť našu činnosť a to:  

  • Poukázaním podielu zaplatenej dane r. 2017 vo výške 2%, resp. 3%
  • Finančným darom, poukázaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu
  • SK46 5600 0000 0087 3532 0001                 BIC/SWIFT: KOMASK2X
  • Iným, ako finančným darom

Finančné prostriedky získané členskými príspevkami, darmi a prostriedky získané inými darmi budú v roku 2017 použité výlučne na doliečovaciu a prevádzkovú činnosť Klubu Abstinentov Žilina, o. z..

VĎAKA PATRI VÁM J