Telesné poškodenia

Telesné poškodenia v dôsledku abúzu alkoholu.

Alkohol - číra kvapalina s charakteristickou vôňou, ktorej spotreba v celosvetovom meradle rastie, je z farmakologického hľadiska zaraďovaná medzi látky s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém. Po vniknutí do organizmu má rýchly a výrazný vplyv na psychiku človeka. Nepôsobí však len na centrálny nervový systém, ale ako cudzorodá látka s toxickým účinkom negatívne vplýva na celý organizmus. Inými slovami môžeme povedať, že poškodzuje všetky orgány v tele. Teraz si v stručnosti zhrnieme, o aké poškodenia ide:

Mozog

pri dlhodobom zneužívaní alkoholu dochádza k výrazným organickým zmenám v mozgovej činnosti (strata psychickej vitality, úbytok intelektu, demencia), čo je spôsobené toxickým poškodením bielej hmoty.

Pri abúze alkoholu veľakrát prichádzame do styku s tzv. "alkoholickou epilepsiou" (asi 10% všetkých epilepsií) v dôsledku lokálneho poškodenia mozgu alkoholom.

Osoby závislé od alkoholu viac trpia úrazmi hlavy, vnútrolebečným krvácaním, ktoré spôsobuje neurologické ťažkosti (silné bolesti hlavy, zvracanie, ochrnutie niektorých častí tela...).

Vo všeobecnosti možno povedať, že mozog je alkoholom najviac poškodzovaným orgánom.

Periférne nervstvo

alkoholická polyneuritída sa vyskytuje asi u 20% všetkých závislých osôb od alkoholu. Najviac postihnutých ľudí je vo veku od 40 do 60 rokov. Ide o špecifický zápal, ktorý vzniká pri nedostatku vitamínov skupiny B (avitaminóza B).

Príznakmi choroby sú: mravčenie, tŕpnutie končatín, bolesti a kŕče svalov, neistá chôdza. Môže dôjsť až k ochrnutiu. Liečbou je predovšetkým abstinencia a prísun vitamínov skupiny B.

Srdcovo-cievny systém

kardiomyopathia (poškodenie srdcového svalu) sa spočiatku ohlasuje ťažkosťami neurotického charakteru, celkovou nevoľnosťou, pocitmi zníženia výkonnosti, prudkým búšením srdca, pichaním v oblasti srdcového hrotu, pocitmi namáhavej dušnosti. Po vysadení alkoholu, za podpory medikamentóznej liečby, zdravotný stav sa môže zlepšiť, neskôr sa však môžu objaviť známky srdcovej nedostačivosti. Osoby závislé od alkoholu veľa-krát trpia hypertenziou - vysokým krvným tlakom.

Tráviaci trakt

ezofagitída - zápal sliznice pažeráka. Vzniká dôsledku pôsobenia žalúdočných štiav na sliznicu pri ich nadmernej tvorbe v dôsledku abúzu alkoholu.

Pečeň

je orgán, o ktorom v súvislosti s abúzom alkoholu čítavame, že je najviac poškodzovaný. Aj keď je to najrozšírenejšia informácia, pravdou zostáva to, že najviac je poškodzovaný mozog.

Pečeň je životne dôležitý orgán, cez ktorý preteká krv, z ktorej vychytáva všetky škodliviny. Dlhodobým abúzom alkoholu sa pečeň spočiatku zväčšuje a na dotyk môže byť bolestivá. V neskoršom štádiu dochádza k väzivovej prestavbe buniek a pečeň sa zmenšuje - tvrdne. Cievy sa stláčajú a krvný obeh v pečeni sa poškodzuje. Krv stagnuje a hromadí sa v prednej časti hrudníka, v dôsledku toho vznikajú varixy pažeráka. Tlak krvi sa v cieve zvyšuje a zároveň sa zoslabuje stena cievy. Ak sa poraní cieva, napríklad pri jedení, nastáva prudké krvácanie, a to aj v dôsledku porušenej krvnej zrážanlivosti. Táto veľmi nebezpečná komplikácia si vyžaduje operatívny zákrok.

Pankreatitída

je ďalšou vážnou komplikáciou pri závislosti od alkoholu. Je to zápal podžalúdkovej žľazy, pre ktorý sú charakteristické silné a prudké bolesti.

Ako je známe, podžalúdková žľaza produkuje hormón s názvom inzulín, na reguláciu hladiny krvného cukru (glukózy). Pri zápale je narušená tvorba tohoto hormónu, a to môže byť príčinou vzniku choroby nazývanej DIABETES MELITUS (cukrovka).

Žalúdok

dlhodobý abúzus alkoholu spôsobuje zápal žalúdkovej sliznice. Vznikajú poruchy trávenia, zvracanie, zvýšená tvorba žalúdočnej kyseliny a následkom toho vznik žalúdočných vredov, ktoré sa môžu zvrhnúť na rakovinu žalúdka.

Tenké črevo dvanástorník - je miestom najčastejšieho výskytu vredov. Prejavujú sa podobne ako žalúdočné. Bolesti vznikajú však nalačno a po najedení pacient pociťuje úľavu. Poškodením sliznice tenkého čreva pitím alkoholu vznikajú poruchy vstrebávania živín do organizmu, najmä vitamínov zo skupiny B.

Hrubé črevo

colitída (zápal) - prejavuje sa hnačkami, ktoré sú častokrát striedané zápchou.

Močové ústrojenstvo

dôležitým orgánom sú obličky. K poškodeniu dochádza častejšie pri nealkoholovej toxikománii. Ak je organizmus zaplavovaný škodlivinami, dostáva sa urea (močovina) do krvi. Prestáva sa tvoriť moč a oblička zlyháva. Vtedy hovoríme o FONACETÍNOVEJ OBLIČKE. (Fonacetín je látka, ktorá je obsiahnutá v niektorých liekoch tlmiacich bolesť, napr. DINYL.)

Pohlavné ústrojenstvo

pri mužoch dochádza k zníženej potencii a zníženej tvorbe spermií, až po úplnú neplodnosť. Správy o škodlivosti alkoholu na potomstvo nachádzame už v staroveku.

Poslednými výskumami bolo dokázané, že ak matka počas tehotenstva požíva alkohol, najmä počas pr-vých troch mesiacov, ohrozuje tým zdravý vývoj dieťaťa. Výsledkom môže byť defektný plod s rôznym stupňom poškodenia intelektových schopností - FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM.