Solvenciový typ

Východzia surovina: organické rozpúšťadlá, čistiace prostriedky pre domácnosť, rôzne lepidlá na gumu či PVC a pod.
Historický pôvod: prienik na toxikomanickú scénu v USA a v Európe sa datuje koncom 60.rokov.
Základní predstavitelia: toluén, benzín, acetón

Prejavy intoxikácie prchavými látkami:

akútna: v priebehu niekoľkých minút sa obvykle dostaví pocit eufórie, mierna závrať a niekedy pocit zmenšenia telesnej hmotnosti. Správanie pripomína ľahší stupeň alkoholického opojenia, bledosť v tvári, ťažkosti s výslovnosťou, motorická dikoordinácia, svalová ochabnutosť, spomalenie reflexov, rozvíja sa stav priestorovej dezorientácie, halucinácie, uvoľňujú sa morálne zábrany.

prehlbovaná: vyvíja sa pupilárna dilatácia, precitlivelosť na svetlo, zvracanie, problémy so srdcom, slzenie, výtok vodného sekrétu z nosa, hlboký spánok /až 12 hodín/

chronická: agresia voči iným osobám, samovražedné úmysly niekedy vedú až k dokonalému samovražednému činu, zvýšená unaviteľnosť, predráždenosť, egocentrizmus, strata zmyslu pre povinnosť, značný pokles telesnej hmotnosti. Droga sa stáva jediným zmyslom života.

Odvykací syndróm: pri náhlom odňatí drogy sa zvyčajne rýchlo rozvíja anxiózny stav so zvýšenou dráždivosťou až vyslovene nepriateľským chovaním voči okoliu. Zo somatických príznakov dominujú nauzea a tremor. Takmer všetci toxikomani v tejto situácii udávajú silné /úporné/ bolesti hlavy. U osôb s vysokým stupňom závislosti na solvenciách sa môže rozvinúť ťažký delirantný stav, takmer identický s alkoholickým delíriom tremens. Abstinenčný syndróm neslobodno podceňovať, nakoľko niekedy môže byť subjekt bezprostredne ohrozený na živote. Lekársky dohľad je nevyhnutnosťou!

Základné riziká:

  • vznik životunebezpečnej závislosti;
  • ťažké poškodenie pečene a obličiek;
  • možnosť udusenia;
  • možnosť zlyhania srdca;
  • možnosť otravy;
  • riziko úrazu pod vplyvom drogy