Klub abstinentov Žilina

Zrušenie akcií - prerušenie činnosti

Výbor klubu oznamuje

všetkým členom, ich rodinným príslušníkom a našim sympatizantom,

že z dôvodu veľkého šírenia koronaviru po celej SR

a pre ochranu pred ním sa ruší aj

terénna terapia rozhľadňa Luby plánovaná na 18.10.2020.

 

Ďalej sa až do odvolania rušia pravidelné piatkové klubové stretnutia

a pozastavuje sa príprava ďalších klubových akcií.

10.10.2020, Vašek


 

Zrušenie klubov v Záluží

4. primariát Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží oznamuje,

že vzhľadom k zhoršujúcej sa situáciii s COVID-19

sa septemborý klub v pondelok 28.9.2020

n e k o n á.


Od 14.9.2020 sú v nemocnici zakázané návštevy. Ďalšie informácie o situácii spôsobenej COVID-19 nájdete na webovej stránke nemocnice www.pnvz.sk.

22.9.2020, Vašek


 

Fotografie z rodinnej terapie 2020

V dňoch 19.8. až 23.8.2020 sa konala ďalšia rodinná terapia nášho klubu. Opäť sme navštívili chatu West pri Počúvadlianskom jazere. Akcie sa zúčastnili naši členovia a ich rodinni príslušnici, spolu 23 ludí. V priebehu piatich dni sme navštívili tieto miesta:

  • cestou tam mesta Kremnica a Zvolen
  • Banskú Štiavnicu - Kalváriu, Starý zámok, Botanickú záhradu a Banské múzeum v prírode
  • vrch Sitno a Sitnianský hrad
  • cestou späť Kalváriu v Nitranskom Pravne

Poobede sme aj okúsili vodu Počúvadlianského jazera a po večeroch sme si organizovali klubové stretnutia. Akcia prebehla v pohode a kľude a u účastníkov mala veľmi dobrý ohlas. Všetci sme sa tam navzájom lepšie poznali a domov sme odchádzali posilneni v abstinencii.

Fotografie z tejto akcie sú v časti Fotogaleria, konkrétne priamo na tomto mieste. Na akcii vznikli dve videá. Jedno z Botanickej záhrady, kde jedna rodina objímá jeden strom a druhé zo Sitnianského hradu

8.9.2020, Vašek


 

Rozhľadňa Luby - ZRUŠENÉ definitívne

Výbor klubu oznamuje, že pre obrovské rozšírenie koronaviru v posledných dňoch po celej SR

sa pripravovaná terénna terapia v nedeľu 18. októbra 2020 NEBUDE KONAŤ.

  R o z h ľ a d ň a   L u b y  
(Veľké Rovné, 910 m.n.m.)
 

Kto sa chce zúčastniť individuálne, môže použiť informácie o trase a doprave uvedené v pozvánke

10.10.2020, Vašek


 

Článok o začiatku abstinencie

Náš mladý člen Lukáš sa rozhodol napísať niečo o svojím liečeni a prvých krokoch v živote bez alkoholu.  Nájdete to v časti

NIEČO NA ZAMYSLENIE SA -> Povedali, napísali naši členovia

alebo priamo na tomto mieste.

Lukášovi želáme, aby nestrácal elán a naďalej sa mu darilo tak ako v poslednom roku.

17.8.2020,Vašek