Klub abstinentov Žilina

Vianočné stretnutie 2017

Výbor klubu oznamuje členom klubu, ich rodinný príslušníkom a sympatizantom, že

Vianočné klubové stretnutie sa bude konať v sobotu 16.12. 2017

v Kulturnom dome vo Višňovom.

Program stretnutia bude zverejnený neskôr.

29.10.2017, Vašek

O sviatkoch sa nestretneme - 17.11.2017

Výbor klubu pripomína členom, ich rodiným prislušníkom a sympatizantom, že

v piatok 17.11. sa klubové stretnutie nekoná.

Tento deň je štátny sviatok.

29.10.2017, Vašek

 

Nové články a nové fotografie

Upozorňujem, že v časti "ČINNOSŤ KLUBU" sú nové články

Návšteva z Tornale a

Guláš klubu Dôvera Žilina,

v ktorých sa popisuje stretnutie členov nášho klubu s členmi A-klubu Tornaľa a dojmy z gulášky nášho spriateleného klubu.

Ďalej do fotogalerie pribudli fotografie z týchto akcíí nášho klubu:

 

1.10.2017, Vašek

 

Biela sobota 2017

Putovanie na Bielu sobotu – 7. ročník

Kalvária Rajecká Lesná

Priatelia, pozývame Vás na veľkonočnú vychádzku 15. 4. 2017

Tel. info. 0904939715 – Evka

 

 

Výročné klubové stretnutie 2017

Klub Abstinentov Žilina Vás srdečne pozýva na Výročné klubové stretnutie pri príležitosti 46. výročia založenia klubu.

20. mája 2017, Žilina, Hotel Slovakia, 18,oo hod. 

Vstupné 18 €      

 Kontakt: Jožo Papaj MT č. 0902 756 310