Klub abstinentov Žilina

Prednáška a beseda v Žiline

Výbor klubu oznamuje, že v sobotu dňa 7. septembra 2019

sa v Krajskej knižnici v Žiline koná prednáška spojená s besedou na tému


Závislosť a rodina - poznajme svoje deti

 

Prednáša: PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH z Odborného liečebného ústavu psychiatrického v Prednej Hore

Začiatok prednášky je o 9:00 hod., predpokladaný koniec o 13:00 hod.

Prednáška je určená nielen členom, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom všetkých abstinenčných klubov Slovenska, ale aj širokej verejnosti.
Pre obmedzený počet miest je potrebné sa prihlásiť do 5.9. na telefónnom čísle 0907 131 992 (p. Norika).
Vstup voľný.

Krajská knižnica v Žiline sa nachádza na ul. A. Bernoláka 47 (bývalý Bulvár). Mapu jej okolia nájdete na tejto stránke.

27.8.2019, Vašek

 

3. národný turistický výstup abstinujúcich

V nedeľu dňa 30. júna 2019 sa konal 3. ročník národného turistického výstupu abstinujúcich. Spoločne ho poriadali Abstinentský klub Motýl Čadca s naším klubom za spolupráce s ASKAS. Ako základňa bol vybraný športový areál Pod hríbom v Rakovej pri Čadci a za cieľ výstupu pútnické miesto Žilinskej diecéze Živčáková nad Turzovkou. Tam sme boli prítomní aj svätej omši.

Akcie sa zúčastnilo 110 abstinentov vrátane rodinných príslušníkov zo 17 klubov Slovenska.

Počasie nám prialo, tak sa akcia vydarila. Článok s videom nájdete na hlavnej stránke ASKAS. Moje fotografie členov nášho klubu nájdete vo fotogralérii alebo priamo tu. Všetky moje fotografie z tejto akcie určené aj iným klubom sú na inom mieste a to tu. Fotografie sú tam väčšie a je možné si ich stiahnúť po jednej alebo všetky ako ZIP archiv.

4.7.2019, Vašek

 

Klub na Prednej Hore

Dňa 20.6.2019 navštílo niekoľko členov nášho klubu Liečebný ústav na Prednej Hore. Článok s fotografiami z tejto akcie  nájdete v časti ČINNOSŤ KLUBU, konkrétne na tejto adrese
http://www.klubabstinentovzilina.sk/254/prezentacia-klubu-na-prednej-hore/
.

25.6.2019, Vašek

 

Nové fotografie - jar 2019

V mesiacoch marec, apríl, máj a na začiatku júna

 
boli do fotogalérie doplnené fotografie z týchto akcií:
 


Fotografie nájdete na odkazoch uvedených hore alebo v časti Fotogaléria.

Videa zo Strečna (Guláš klubu) z hier s deťmi nájdete na tomto mieste. Sú v rozlíšení 1280x720. Zaznamenané boli tieto hry:

  1. Chodi pešek okolo - 1:18 min.
  2. Slepá baba - 3:34 min.
  3. Preťahovanie lanom - 1:00 min.

7.6.2019, Vašek

 

 

Guláš klubu

 Výbor klubu pozýva svojich členov, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov na

g u l á š k u

spojenú s oslavou MDD, ktorá sa uskutoční

na futbalovom štadióne v Strečne v nedeľu 2.6.2019 od 9. hod.

 Tešíme sa na Vás všetkých. 

Prihlášky a informácie: do 29.5.2019 - Jozef, 0902 756 310


16.5.2019, Vašek