Klub abstinentov Žilina

O sviatkoch sa nestretneme - 17.11.2017

Výbor klubu pripomína členom, ich rodiným prislušníkom a sympatizantom, že

v piatok 17.11. sa klubové stretnutie nekoná.

Tento deň je štátny sviatok.

29.10.2017, Vašek

 

15. ročník Stolnotenisového turnaja Klubu Abstinentov Žilina

Srdečne vás pozývame na

Stolnotenisový turnaj – 15. ročník

11. 3. 2017

Kultúrny dom Stránske,

Začíname o 9,00 hod, šport, zábava, občerstvenie

Tel. info: 0902 090237 - Ľubo