Prezentácia klubu na Prednej Hore 2023

Klub abstinentov Žilina v liečebni Predná hora

Rovnako ako iné kluby abstinentov zo Slovenska sa aj členovia Klubu abstinentov Žilina zúčastnili spoločného stretnutia s pacientmi OLÚP na Prednej Hore. Vo štvrtok 20. apríla 2023 sme mali tú česť najskôr posedieť v úprimnej diskusii s pánom riaditeľom Mgr. PhDr. Vladimírom Stanislavom. Následne sme sa spoločne poprechádzali po areáli liečebne, ktorá za posledné obdobie zmenila veľmi výrazne svoju podobu.
To najhlavnejšie bolo samozrejme pre nás stretnutie s pacientmi. Asi, ako pre každého, aj pre nás, to je to, o čom často abstinenti rozprávajú. Doposiaľ sme dostávali a stále dostávame, a je treba svoje skúsenosti zo života abstinenta aj ponúknuť tým, ktorý svoju cestu čistého života začínajú budovať.
Prezentovali sme svoje osobné príbehy, aj skúsenosti s recidívou a životom po nej a nemenej zaujímavé bolo určite pre našich poslucháčov aj rozprávanie spoluzávislej. Veríme, že sme zanechali v myšlienkach pacientov aspoň malý dôvod porozmýšľať nad skutočnosťou, že sa dá s abstinenciou žiť plnohodnotný a spokojný život.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie na Prednej Hore.

Marián, Peter, Erich, Štefan a Alenka