Čo je hráčstvo?

Oddych, zábava a hry od pradávna patria k životu človeka. Ľudia sa nielen rodili, vzdelávali, pracovali, oddychovali ale tiež zabávali a hrali. Tak ako sa vyvíjal človek, jeho život, menili sa či rozširovali prostriedky, formy a spôsoby zábavy a hier.

Pri všetkých hrách existuje určitá motivácia pocitu uspokojenia, odvahy, víťazstva či hazardu. Tie sa zvyšujú s mierou zanietenia a stupňom vášne. Predovšetkým vtedy, keď stimul hry prevážia vášne. Určité typy či prostriedky hier ( karty, dostihy, stávky, ruleta, lotérie a iné ), akoby priam podnecovali hazard.
V poslednom čase akousi módou sa stali výherné hracie prístroje. Oni tiež patria do skupiny hier, pri ktorých keď sa nechápu ako prostriedok zábavy môže človek prehrať väčšiu sumu peňazí. Ba môže vzniknúť i závislosť. Hoci medzi celkovým počtom hráčov iba promilová.

V posledných rokoch rodiny po Slovensku s úzkosťou vnímajú pojmy hráčska náruživosť, hráčska vášeň, výherné automaty, patologické hráčstvo, herňa, kasíno, ruleta. To preto, lebo denno - denne trpia dôsledkami nového spôsobu zábavy a trávenia voľného času spojeného s možnosťou výhry väčšej sumy peňazí. Viaceré sa už nikdy nepozviechajú z finančných a morálnych úderov spôsobených neznalosťou, ľahkomyseľnosťou, ľahostajnosťou, nedisciplinovanosťou a v určitých prípadoch i duševnou poruchou niektorého zo svojich členov. Donedávna fungujúce rodiny sa rozpadli, niekoľkí bývalí hráči už nežijú.

Dosť dôvodov na zamyslenie sa nad tým, čo je to za fenomén, ktorý tak razantne vstúpil do života mnohých z nás, ako rozpoznať hranicu, prekročením ktorej sa človek ocitá na ceste do katastrofy, či a ako sa dá z takejto cesty vrátiť späť. Alebo ešte lepšie, ako sa na túto cestu vôbec nevydať.


Je to patologické ( chorobné ) hráčstvo (gambling)?

Už v roku 1957 použil Bergler pojem hráčska vášeň a popisoval ju takto:

 • hráč miluje časté riziko,
 • hra pohltí väčšinu jeho záujmov, aktivít a fantázií,
 • ak už raz vyhral, hráč je neschopný prestať hrať,
 • riskuje neúmerne vysoké čiastky,
 • medzi vložením peňazí a výsledkom hráč prežíva slastné napätie,
 • hráč je optimistický, neschopný poučiť sa z prehier a navzdor logike a pravdepodobnosti verí v šťastný osud a v to, že sa mu raz vytrvalosť oplatí.

Pri splnení piatich z desiatich uvedených kritérií je možné hovoriť o patologickom hráčstve ako o duševnej poruche. Splnenie jediného z nich však už musí byť vážnym varovaním.

 • Zaujatosť hraním ( predstavy, snívanie o rôznych situáciách pri hraní, rozmýšľanie o možnostiach získania peňazí atď. ) .
 • Potreba zvyšovať stávky na dosiahnutie pocitu príjemného napätia a vzrušenia.
 • Opakované neúspešné pokusy kontrolovať alebo zastaviť hranie.
 • Prítomnosť nepokoja a podráždenosti pri prerušení alebo zastavení hrania.
 • Hranie ako spôsob odpútania sa, odreagovania od problémov, alebo spôsob odstránenia či zmierenia mrzutej nálady.
 • Opakovaný návrat do herne na druhí deň po prehre s cieľom vyhrať peniaze späť a vyrovnať straty.
 • Klamstvá rodine, terapeutom alebo iným osobám zapojeným do problému s hraním.
 • Nelegálne aktivity v súvislosti so získaním peňazí na hranie.
 • Strata zodpovedajúcich sociálnych, pracovných a rodinných kontaktov, práce alebo kariéry v dôsledku hrania.
 • Prenášanie zodpovednosti za vyrovnanie dlžôb vzniknutých v dôsledku hrania na iných ľudí

Dotazník sebahodnotenia

Svojpomocná organizácia pre doliečovanie patologického hráčstva Anonymní gambleri vypracovala dotazník, ktorý pomáha zistiť či anketovaná osoba má vážne problémy s hraním alebo nie. Už štyri kladne zodpovedané otázky signalizujú vážne varovanie, sedem už vysokú pravdepodobnosť prítomnosti chorobného vzťahu k hraniu.

Pouvažujte nad nasledovnými otázkami, ale najmä na ne pravdivo odpovedzte:

 1. Strácali ste čas kvôli hraniu?
 2. Urobilo hranie Váš život doma nešťastným?
 3. Poškodilo hranie Vašu povesť?
 4. Cítili ste po hre výčitky svedomia?
 5. Hrali ste niekedy preto, aby ste získali peniaze, ktorými by ste zaplatili dlhy alebo vyriešili finančné ťažkosti?
 6. Zmenšilo hranie Vašu výkonnosť a Vašu ctižiadosť?
 7. Keď prehráte, máte pocit, že sa musíte k hre čo najskôr vrátiť a vyhrať späť, čo ste prehrali?
 8. Keď vyhráte, máte silnú túžbu vrátiť sa k hre a vyhrať ešte viac?
 9. Požičali ste si niekedy preto, aby ste financovali svoje hranie?
 10. Hráte často tak dlho, kým neprehráte posledné peniaze?
 11. Predali ste niekedy niečo, aby ste financovali svoje hranie?
 12. Nechcete peniaze používať na iné účely, než len na hranie?
 13. Spôsobilo Vám hranie to, že postavenie Vašej rodiny je Vám ľahostajné?
 14. Hrali ste niekedy dlhšie, ako ste pôvodne mali v úmysle?
 15. Hrali ste niekedy preto, aby ste unikli trápeniu a starostiam?
 16. Spáchali ste alebo ste niekedy uvažovali o spáchaní nezákonného činu, aby ste mohli financovať svoje hranie?
 17. Spôsobuje Vám hranie ťažkosti so spánkom?
 18. Vedú hádky, nespokojnosť alebo sklamanie k tomu, že vo Vás vzniká túžba hrať?
 19. Keď sa na Vás usmeje šťastie, cítite túžbu osláviť o niekoľkými hodinami hrania?
 20. Uvažovali ste niekedy o samovražde v dôsledku hrania?