Recidíva a jej signály

Recidíva: opätovný návrat k hraniu akejkoľvek hazardnej hry (kde sa dajú vyhrať ale aj prehrať peniaze, prípadne niečo cenné formou hazardnej stávky) po určitom období abstinencie od hrania.

Druhy recidív podľa ich priebehu a rozsahu.

Recidívou môže byť:

 1. jednorázové zahranie hazardnej hry, ktoré závislý hráč zvládne najčastejšie vďaka oznámeniu svojej recidívy príbuzným, lekárovi alebo na klube abstinujúcich hráčov a ďalej v hraní nepokračuje;
 2. niekoľko zahraní po sebe a následné účinné zastavenie recidívy + vyhľadanie odbornej pomoci ( okrem finančných strát a naštrbenej dôvery blízkych nedochádza k strate zdravého životného štýlu a abstinencie );
 3. plná recidíva - návrat "do starých koľají", ku hráčskemu životnému štýlu ( klamstvá, pôžičky, nosenie vecí do záložne, finančná kríza, narušenie vzťahov s blízkymi, nelegálne príjmy, gamblerské myslenie orientované na seba a hru až strata rodiny, práce, priateľov atď.). Hranie sa v krátkom časovom úseku zosilňuje ( častejšie hranie, zvyšovanie stávok), dochádza k strate kontroly nad hraním rovnako ako pred liečbou, len situácia je ešte zúfalejšia ( sklamanie blízkych, odmietanie pomoci, pred ničím sa nezastavím, hazardujem s vlastným životom ).

Za abstinenciu nepovažujeme, ak závislý hráč prejde na inú formu hazardnej hry než tú, ktorú doteraz uprednostňoval, alebo ak hranie nahrádza inou drogou ( najčastejšie alkoholom) alebo žije nezdravým životný štýlom, teda nedbá o svoje duševné alebo telesné zdravie. Vtedy hovoríme o období nehrania.

Pod vplyvom recidívy sa znovu stráca ťažko nadobudnutý kritický náhľad na svoju chorobu. Obnovuje sa racionalizácia správania ("keď budem chcieť, prestanem hrať sám"), "len čo chytám poriadnu výhru, dám všetko do poriadku"). Precitlivenosť nervového systému na hazardnú hru spôsobuje zosilnenie nutkania hrať a oslabuje sebaovládanie. Závislosť sa aktivizuje i po mnohých rokoch abstinencie. Hráč sa stáva voči nej bezmocným a neslobodným. Závislosť od hazardnej hry je a bude u hráča prítomná stále, len v období abstinencie je utlmená. Neprejavuje sa vonkajšími prejavmi. Každá recidíva posúva vývoj choroby ďalej a toto pokročenie nemožno vrátiť späť. Jedna recidíva priťahuje druhú.

Suchá recidíva. Špeciálnym stavom u abstinujúceho hráča je náhle pociťovanie nepríjemných pocitov nervozity, podráždenosti, napätia, príp. aj potenie chvenie rúk alebo vnútra, teda abstinenčné príznaky ( podobne ako pri nútenom prerušení alebo ukončení hrania, alebo keď som nemohol ísť hrať ). Tento stav voláme suchá recidíva ( suchá pretože v skutočnosti nedošlo k hraniu, ale len sa takýmito príznakmi hlási túžba hrať.
Jednou z podôb suchej recidívy môže byť nočný sen o tom, ako hrám. Býva taký živý, že sa mnohí abstinujúci hráči prebudia v strachu, že skutočne zrecidivovali. Suchá recidíva sa objavuje ešte na liečení alebo v začiatkoch abstinencie,

Najčastejšie príčiny recidív.

 1. plánovaný návrat k hraniu hazardnej hry už počas liečby. Pacient neprijal fakt, že je doživotne chorý a nepovažuje za potrebné a nevyhnutné abstinovať. Mnohí si počkajú na dobrý dôvod, prečo hrať ( dokorán otvorené zadné dvierka );
 2. recidíva pod vplyvom atmosféry herne, príp. hrajúcich kamarátov, kam si príde abstinujúci hráč dokazovať svoju pevnú vôľu alebo z nudy. Vopred si nezabezpečil zdravý spôsob trávenia voľného času ( často u tých, ktorí sa nechcú vzdať nočného života, partie). Dôležitú úlohu môže zohrať najmä u slobodných a rozvedených, pocit osamelosti a potreba niekam patriť. V ich prípade je potrebné začleniť sa do skupiny ľudí, ktorí sú z hľadiska abstinencie bezpeční ( napr. športový alebo turistický klub );
 3. recidíva pod vplyvom stresu z nedobrovoľnej, "kŕčovitej" abstinencie ( kvôli niekomu inému ). Na takejto abstinencii nasilu hráč nie je schopný a hlavne ochotný vidieť pozitíva a tešiť sa z nej;
 4. recidíva pôžitkára, ktorí riskuje tým, že nie je ochotný zmeniť svoj životný štýl ( už počas liečby odmieta uvažovať na tému uskromnenia, obmedzenia, kontroly, vzdania sa niečoho v prospech abstinencie ). Svoj život si vystaval na peniazoch a majetku ( alebo o tom sníva ), čím si zabezpečuje pocit moci, vplyvu, neohroziteľnosti. Jeho sebavedomie a sebaúcta závisia od množstva získaných peňazí. Zásadami abstinencie preto pohŕda. Strach z ohrozenia skrýva za masku úspešného človeka, ktorý je stále v pohode;
 5. recidíva z prílišnej sebadôvery, kedy sa abstinujúcemu hráčovi darí, preruší kontakt s klubom, liečebnou ( nepotrebuje to ) a po čase uverí, že dokáže kontrolovane hrať ( = recidíva chytráka );
 6. recidíva v záťažovej situácii, v životnej kríze, kedy je hranie chvíľkovým zabudnutím, únikom od smútku, bolesti, strachu, pocitu zbytočnosti;
 7. spustenie recidívy hrania inou drogou, najčastejšie požitím alkoholu, ktorý oslabuje sebakontrolu a ostražitosť voči hazardnej hre.

Spúšťače a faktory urýchľujúce recidívu.

Okolnosti, ktoré napomáhajú recidíve, môžu byť:

1) vo vnútri osobnosti :

 • nepríjemné citové rozpoloženie ( výbuch hnevu, smútok, bolesť, sklamanie, depresia, stres...)
 • nepriaznivý telesný stav ( telesná bolesť, dlhotrvajúce ochorenie )
 • mimoriadne dobré citové rozpoloženie ( pocit závratného šťastia, úspechu, neohroziteľnosti...)
 • vystavovanie sa pokušeniam, rizikovým situáciám
 • nedostatočná schopnosť riešiť problémy
 • nedostatočné sebaovládanie, podliehanie impulzom, nedostatočná sebadisciplína
 • nedostatočná sebarealizácia ( bez práce, koníčka, nízka mienka o sebe...), nuda
 • pocity viny, hanby, prázdna
 • chýbanie zmyslu života
 • chýbajúce doliečovanie v abstinencii

2) v prostredí, kde sa abstinujúci pohybuje :

 • konflikty vo vzťahoch s blízkymi ľuďmi
 • tlak spoločnosti k hraniu hazardných hier (jednoduchá dostupnosť k nim, pestrý výber)
 • spolupatričnosť a citová blízkosť s partiov, skupinou ľudí, ktorí sú rizikoví voči abstinencii.
 • chýbanie uspokojivého rodinného zázemia a neistá pozícia v spoločnosti ( málo kvalitných vzťahov )
 • rizikový životný partner alebo priateľ (-ka ), najmä aktívne závislý od hazardnej hry, alkoholu a pod.
 • trestná činnosť a iné.

Varovné signály recidívy

Prvé zahranie po období abstinencie môžeme považovať za 1. objektívny dôkaz recidívy, ktorá však väčšinou vzniká skôr a odohráva sa v myšlienkach a nápadných náznakoch opúšťania filozofie abstinencie.

Môžeme pozorovať tieto varovné signály spúšťajúcej sa recidívy :

 1.  zmena postoja - začínam pochybovať o správnosti svojho rozhodnutia abstinovať. Žiť ako väčšina ľudí. Prestáva mi záležať na udržaní si abstinencie, mení tiež postoj k hazardnej hre - nezdá sa mi už nebezpečná, škodlivá;
 2. zmena myslenia - "zapáchajúce myslenie" = nie som až tak veľmi závislý. Nemusím to s tou abstinenciou preháňať. Keď si občas zahrám - nikomu tým neuškodím. Prestanem s tým, kedy budem chcieť a zahrám si iba raz - za odmenu, že som tak dlho nehral. "Čo z tej abstinencie mám?" a pod.;
 3. zmena nálady - neustála nespokojnosť, podráždenosť ( všetko mi vadí ), alebo naopak. Už ma nič nerozhádže, lebo som sa rozhodol pre tajný návrat k hraniu ( sekám dobrotu ;
 4. zmena správania - zanedbávam návštevy klubov, kontroly, zdravú životosprávu ( nočný život alebo pasívne zabíjanie voľného času ), znížená ostražitosť voči riziku - porušujem zásady abstinencie ( nosím pri sebe veľa peňazí, odmietam sa nechať kontrolovať, chodím na miesta, kde je možnosť hrať, nadmerne fajčím, pijem veľa kávy, príp. aj alkoholu = vyhľadávam negatívne slasti ), zbieram argumenty, prečo je pre mňa abstinencia nevýhodná, začínam s "nevinni" klamstvami a zatajovaním. Je len otázkou času, kedy znovu zahrám;

Predchádzať recidívam znamená dôsledne dodržiavať všetkých desať zásad abstinujúceho hráča. Ľuďom abstinujúcim od akejkoľvek drogy je adresované toto doporučenie:

NEBUĎ PRIVEĽMI HLADNÝ, ZLOSTNÝ, OSAMELÝ, UNAVENÝ ( = vysoko rizikové stavy nepohody )

V prípade, že mám chuť alebo nutkanie hrať :

 • snažím sa rozptýliť spomienkami na príjemné chvíle pri hraní, alebo fantázie o tom, ako hrám TELESNOU AKTIVITOU ( veľa odborníkov potvrdzuje, že primeraná aktivita znižuje úzkosť, ľahké depresie, pomáha účinne odkloniť myšlienky na drogu, vylepšuje náladu. Vhodná je vychádzka ostrejším tempom, iné telesné cvičenia, práca v záhrade, upratovanie v domácnosti a pod.);
 • zatelefonujem blízkemu človeku, alebo ho navštívim ( napr. kamarát z klubu abstinujúcich ). Pokiaľ nemám tú možnosť, predstavujem si vo fantázii, že sa sním rozprávam a uvažujem, čo by mi poradil, povedal, ako by ma povzbudil. Užitočný je slogan : "Prejde to, zase sa budem cítiť fajn";
 • podľa možnosti neostávam sám Rozhovor pomáha zmierniť úzkosť, napätie;
 • pripomeniem si zásady abstinujúceho hráča;
 • použijem techniku "PRE A PROTI" = premyslím si, alebo aj zapíšem najskôr nevýhody pokračujúcej závislosti, ak by som zahral a potom všetky výhody triezveho života v abstinencii;
 • pripomeniem si, čo všetko chcem ešte v živote dosiahnuť;
 • ak mi nič nepomáha, vyhľadám svojho terapeuta, zájdem na odelenie, kde som sa liečil ( zostanem na komunitu, skupinu ), alebo zavolám na linku Nádeje 048/4146 777.

Pre prípad núdze je potrebné mať vždy pri sebe pohotovostnú kartičku s následujúcimi telefónnymi číslami:

 • tel. číslo na odelenie patolog. hráčstva : 048/4335811
 • tel. číslo do ambulancie : 048/4335665
 • tel. číslo priateľa z klubu : xxxxxxxxx
 • tel. číslo Linky Nádeje : 048/ 4146 777

Liečebňa pre patologických hráčov :

Nemocnica F. D. Roosevelta
Psychiatrické oddelenie
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica