ZAS

Združenie abstinentov Slovenska o. z.

Školské námestie 394/21, 906 38, Rohožník, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Podmajerský

Telefón: 034/658 8145

Mobil: 0903 384 371

E-mail: zas1@mail.t-com.sk

Web stránka: www.abstinenti.eu