Klub abstinentov Žilina

Medzi sviatkami sa nestretneme - 27.12.2019

 

Výbor klubu oznamuje členom, ich rodiným prislušníkom a sympatizantom, že

v piatok 27.12.2019 sa klubové stretnutie nekoná.

Medzi sviatkami je budova uzatvorená.

V novom roku 2020 sa stretneme už 3. januára.

17.12.2019, Vašek

 

Vianočné stretnutie 2019

Výbor klubu oznamuje členom, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom, že

Vianočné klubové stretnutie sa bude konať v sobotu 7.12. 2019

v Stravovacom zariadení v Celulózke v Žiline.

 

Prihláste sa alebo oznámte svoju neúčasť, najlepšie čím skôr, najneskôr však do piatku 29.11.2019

na telefónnom čísle 0902 756 310 - Jožo.

 

26.11.2019, Vašek

 

Prednáška a beseda v Žiline

Výbor klubu oznamuje, že v sobotu dňa 7. septembra 2019

sa v Krajskej knižnici v Žiline koná prednáška spojená s besedou na tému


Závislosť a rodina - poznajme svoje deti

 

Prednáša: PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH z Odborného liečebného ústavu psychiatrického v Prednej Hore

Začiatok prednášky je o 9:00 hod., predpokladaný koniec o 13:00 hod.

Prednáška je určená nielen členom, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom všetkých abstinenčných klubov Slovenska, ale aj širokej verejnosti.
Pre obmedzený počet miest je potrebné sa prihlásiť do 5.9. na telefónnom čísle 0907 131 992 (p. Norika).
Vstup voľný.

Krajská knižnica v Žiline sa nachádza na ul. A. Bernoláka 47 (bývalý Bulvár). Mapu jej okolia nájdete na tejto stránke.

27.8.2019, Vašek

 

3. národný turistický výstup abstinujúcich

V nedeľu dňa 30. júna 2019 sa konal 3. ročník národného turistického výstupu abstinujúcich. Spoločne ho poriadali Abstinentský klub Motýl Čadca s naším klubom za spolupráce s ASKAS. Ako základňa bol vybraný športový areál Pod hríbom v Rakovej pri Čadci a za cieľ výstupu pútnické miesto Žilinskej diecéze Živčáková nad Turzovkou. Tam sme boli prítomní aj svätej omši.

Akcie sa zúčastnilo 110 abstinentov vrátane rodinných príslušníkov zo 17 klubov Slovenska.

Počasie nám prialo, tak sa akcia vydarila. Článok s videom nájdete na hlavnej stránke ASKAS. Moje fotografie členov nášho klubu nájdete vo fotogralérii alebo priamo tu. Všetky moje fotografie z tejto akcie určené aj iným klubom sú na inom mieste a to tu. Fotografie sú tam väčšie a je možné si ich stiahnúť po jednej alebo všetky ako ZIP archiv.

4.7.2019, Vašek

 

Klub na Prednej Hore

Dňa 20.6.2019 navštílo niekoľko členov nášho klubu Liečebný ústav na Prednej Hore. Článok s fotografiami z tejto akcie  nájdete v časti ČINNOSŤ KLUBU, konkrétne na tejto adrese
http://www.klubabstinentovzilina.sk/254/prezentacia-klubu-na-prednej-hore/
.

25.6.2019, Vašek