Klub abstinentov Žilina

Výročné klubové stretnutie 2021 zrušené

 Výbor Klubu abstinentov Žilina oznamuje,

že Výročné klubové stretnutie
pri príležitosti 50. výročia založenia klubu

je z dôvodu padémie na koronavirus plánované na sobotu 5. júna 2021 zrušené bez náhrady.

Jožo Papaj, predseda klubu

24.5.2021, Vašek


 

2% z dane

 Ako každý rok, tak aj tento, kedy bojujeme s coronavirom, žiada Výbor klubu členov a priatelov klubu o podporu činnosti formou poukázania svojich 2 % zo zaplatených daní. Podrobnosti a formulár k poukázaniu nájdete v osobitnom článku na tomto mieste. Všetkým vopred ďakujeme.

 Vzhľadom na to, že Klub abstinentov Žilina nie je zaregistrovaný ako poberateľ 2% z dane za rok 2020 v roku 2021, sa 2% z dane budú na základe medziklubovej dohody darovať Klubu prešovských abstinentov, odkiaľ budú preposlané na náš účet.

 Preto výbor klubu žiada prispievateľov, aby

  • zaslali e-mailom kópiu vyhlásenia o poukázaní 2% predsedovi klubu na adresu jpapaj@centrum.sk alebo
  • v SMS na číslo 0902 756 310 uviedli poukázanú sumu a meno darcu, resp. darcov

 
 
V čase aktualizácie toho článku neboli pre pandémiu na korona virus termíny ešte zmenené.
Čiže platia tieto všeobecné termíny:

  • do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

O prípadnej zmene budeme informovať.


Ďalšie informácie: Jozef - 0902 756 310

3.3.2021, Vašek


 

Zrušenie akcií - prerušenie činnosti

Výbor klubu oznamuje

všetkým členom, ich rodinným príslušníkom a našim sympatizantom,

že z dôvodu veľkého šírenia koronaviru po celej SR

a pre ochranu pred ním sa ruší aj

terénna terapia rozhľadňa Luby plánovaná na 18.10.2020.

 

Ďalej sa až do odvolania rušia pravidelné piatkové klubové stretnutia

a pozastavuje sa príprava ďalších klubových akcií.

10.10.2020, Vašek


 

Zrušenie klubov v Záluží

4. primariát Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží oznamuje,

že vzhľadom k zhoršujúcej sa situáciii s COVID-19

sa septemborý klub v pondelok 28.9.2020

n e k o n á.


Od 14.9.2020 sú v nemocnici zakázané návštevy. Ďalšie informácie o situácii spôsobenej COVID-19 nájdete na webovej stránke nemocnice www.pnvz.sk.

22.9.2020, Vašek


 

Fotografie z rodinnej terapie 2020

V dňoch 19.8. až 23.8.2020 sa konala ďalšia rodinná terapia nášho klubu. Opäť sme navštívili chatu West pri Počúvadlianskom jazere. Akcie sa zúčastnili naši členovia a ich rodinni príslušnici, spolu 23 ludí. V priebehu piatich dni sme navštívili tieto miesta:

  • cestou tam mesta Kremnica a Zvolen
  • Banskú Štiavnicu - Kalváriu, Starý zámok, Botanickú záhradu a Banské múzeum v prírode
  • vrch Sitno a Sitnianský hrad
  • cestou späť Kalváriu v Nitranskom Pravne

Poobede sme aj okúsili vodu Počúvadlianského jazera a po večeroch sme si organizovali klubové stretnutia. Akcia prebehla v pohode a kľude a u účastníkov mala veľmi dobrý ohlas. Všetci sme sa tam navzájom lepšie poznali a domov sme odchádzali posilneni v abstinencii.

Fotografie z tejto akcie sú v časti Fotogaleria, konkrétne priamo na tomto mieste. Na akcii vznikli dve videá. Jedno z Botanickej záhrady, kde jedna rodina objímá jeden strom a druhé zo Sitnianského hradu

8.9.2020, Vašek