Klub abstinentov Žilina

Vianočné stretnutie 2018

Výbor klubu oznamuje členom, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom, že

Vianočné klubové stretnutie sa bude konať v sobotu 8.12. 2018

v Kulturnom dome vo Višňovom.

Program stretnutia bude zverejnený neskôr.

22.11.2018, Vašek