Vianočné stretnutie 2016

Jozef „Vianočné klubové stretnutie Klubu abstinentov Žilina „ ktoré sa konalo podobne ako minulý rok, v penzióne Mlynárka v Rajeckých Tepliciach.

V ten deň, v sobotu 10.12.2016 sme sa začali schádzať už pred obedom, zhruba tretina ľudí bola už na obed. V poobedňajších hodinách viedla Vierka vianočný klub, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 abstinujúcich a ich rodinných príslušníkov. Zúčastnili sa ho aj evanjelický farár aj katolícky kaplán. Ľudia svojimi výpoveďami prispeli k čaru Vianoc a niektorí dohnali seba aj ostatných prítomných až k slzám. Hlavne tí ľudia, čo sa zúčastnili po prvýkrát, zažili takúto akciu s nezabudnuteľnými zážitkami. Nasledovala bohoslužba v miestnom kostole.  Pri štedrovečernej večeri sme sa stretli už všetci, zúčastnilo sa nás celkovo 91, z toho 25 detí, najmenšie dosiaľ ani chodiť nevie. Doteraz najväčšia účasť zo všetkých mne známych ročníkov, a to bol môj šestnásty

Taktiež nás navštívili naši priatelia z iných klubov, Lacko Šober z Bratislavy, Evka pôvodom z Levíc, teraz býva v zahraničí, ďalej priatelia z našich bratských klubov z Turčianskych Teplíc, Považskej Bystrice a Klubu Dôvera zo Žiliny. Ocenenia za roky svojej abstinencie si prevzali za 1, 3, 15 rokov (takých sme tu teraz mali). Ľudia pri ich preberaní „dávali“ slová a vety zo svojho srdca. Snáď u nikoho nechýbal význam klubu.

Na našom vianočnom stretnutí, nie síce vždy, ale teraz áno, nastala výmena stráží. Skončil a poďakoval za prácu výboru a ostatným členom bývalý predseda Ivan Hraboš.

Keďže sa Mikulášovi nepodarilo prísť, lebo nebol sneh a všetci vieme, ako to ide v lete na saniach, darčeky deťom sme rozdali nie pri koledách pod stromčekom, ale po tanci „ Kolo, kolo mlynské“. Deti aj s rodičmi mali náramnú radosť.

Malý darček rodinám pripomenie i po rokoch túto udalosť. Pre ľudí sú to nezabudnuteľné zážitky, cítiť takú pokoru a spolupatričnosť  pri rozhovoroch aj pri lúčení. Pre niekoho sú to krajšie Vianoce, ako v jeho vlastnej rodine.Ľudia podonášali  hory koláčov a ovocia  bez reptania a domov si niesli výslužky ako zo svadby.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto nášho vianočného klubového stretnutia zúčastnili. To je tiež ovocie abstinencie, keď sa ľudia a rodiny dávajú dokopy, predčasné Vianoce bez kvapky alkoholu, bez hrania na automatoch, či inej drogy. Ako som tu spomenul, že osobne ja  som nevynechal ani jedno výročné stretnutie a ani vianočné.

Jožo Papaj

 Minútou ticha sme si uctili tých, ktorí nás navždy opustili a na ktorých spomíname s láskou a úctou Pavol Škola, abstinoval 13 rokov  a Štefan Sagan, abstinoval 25 rokov