Ples prešovských abstinentov

Palo H. „Víťazstvo nadšenia v Prešove“

Aj keď nie som dlhoročný abstinent, asi preto si znova a znova pripomínam ten úžasný význam anglického príslovia: „Bez priateľov niet šťastia, bez nešťastia nepoznáte priateľov“. A v tomto duchu sa niesol aj 13. Ples prešovských abstinentov 21.1. 2017  Po srdečnom privítaní, oboznámení sa s programom a po vystúpení niekoľkých predstaviteľov klubov slovenských abstinentov nasledoval kultúrny program v podaní otca so synom v hre na píšťalách a fujare a tanečnom súbore, začala hudobná šou v podaní Dva z Humenného. Vynikajúca hudba, pôvabné dámy, nádherní ľudia, výborná zábava, to všetko znásobovalo neopísateľnú atmosféru. Takáto terapia ma vždy a povznáša do vyšších sfér bežného života, až sa približuje extáze. To rýchle a dôverné spriatelenie sa prakticky vtedy ešte cudzích ľudí, to nepoznám zo žiadnej inej oblasti života, len u abstinentov. Tie kruté životné osudy, ktoré sme zažívali po dobu závislosti, nás spojili v jednu veľkú úžasnú rodinu, v ktorej prevláda nespochybniteľné priateľstvo, úcta, láska a pokora, v ktorej nemajú miesto žiadne negatívne myšlienky, žiadne klamstvo, osočovanie, intrigy a pod. Tá radosť šťastných tvárí, ktorá sa medzi nami prenášala z jedného na druhého, tie tancujúce, vlniace sa hady, tie bezprostredné, prirodzené emócie, tá láska hľadiaca z každého oka, taká bola oslava abstinencie v Prešove. Aký to paradox, že vďaka závislosti, poznávame ďalších a ďalších tých pravých priateľov z celého Slovenska.Znovu som si uvedomil, že cesta k priateľovi nie je nikdy dlhá.Východniari, vaša ochota obetovať sa pre správnu vec, bola obdivuhodná, bolo nám u vás strašne fajne.

Čím viac priateľov, tým viacej lásky, tým ľahšia abstinencia.