Nedeľná vychádzka do Budatína

Evka „Nedeľná vychádzka 26. 2. 2017 do Budatína

Prechádzka mala mať turistický charakter. Pôvodne sme chceli prejsť z Budatínskeho parku  popri Váhu na Vodné Dielo. Nakoniec sa všetko zmenilo. Na Budatínskom hrade sa pochovávala basa, končili fašiangy. Naša skupinka sa rozdelila, niektorí išli na prehliadku hradu a ostatní sme si zaspievali s ľudovým súborom Oprášené krpce.  Basu sme teda pochovali a už mám bola aj poriadna zima. Tak sme sa rozhodli ísť pozrieť výstavu historických škodoviek do Holiday Inn a chalani sa pobrali na hokej.Namiesto turistiky sme teda prežili peknú spoločnú vychádzkovo- kultúrnu nedeľu. Som šťastná, že sa nás zišlo osem, je to pre mňa povzbudenie, aby sme spoločné vychádzky „robili“ aj naďalej. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, mali sme sa skvele.