A-klub vo Veľkom Záluží

Maroš  „Na klube vo Veľkom Záluží  27. 2. 2017“

Nechodím do Zálužia často, tak tri, štyri razy do roka. Naposledy 27. 2. 2017 spolu s Katkou, Vaškom a Palinom. Je dobré pripomenúť si svoje nové miesto narodenia. Od svojej liečby som začal nanovo žiť.