Vianočné stretnutie 2018

Dňa 8.12.2018 sa konalo Vianočné stretnutie Klubu abstinentov Žilina

Do Kultúrneho domu vo Višňovom sme sa schádzali už pred obedom až do neskorého večera.

Zišlo sa nás takmer 70 ľudí, od vekovo cez 80-ročného až po niekoľkomesačné dieťa. Len detí prišlo viac ako 20. A čo sa abstinencie týka - od viac ako 40 ročného až po niekoľko mesiacov.

Program - okrem obeda a štedrovečernej večere - čas na nespočetné rozhovory, darčeky rodinám i vianočný klub - populárne kolečko.

A na čom prišiel Mikuláš, keď snehu nebolo? Ale prišiel. Radosť hlavne pre deti.

Dávali sme ocenenia abstinujúcim, v tomto prípade za 1,3,5,10 ročnú abstinenciu.

Vo výpovediach zúčastnených sa opakoval poznatok, že na stretnutí chýbali hlavne viacerí viacroční abstinenti. 

Táto aktivita nášho klubu je snáď najkrajšia z celého roka, stretávajú sa tu celé rodiny, je tu viac času na seba, na deti, na vnúčatá. I takýmto spôsobom posilňujeme svoju abstinenciu.

Stretneme sa zas o rok možno niekde inde.

 

Jozef Papaj