Vianočné stretnutie 2019

Dňa 7.12.2019 sa konalo Vianočné stretnutie Klubu abstinentov Žilina.

Do jedálne pri Celulózke v Žiline sa nás pomestilo tentoraz 86 - členov, priateľov a rodinných príslušníkov vrátane 16 detí.

Od obedňajších hodín až do neskorého večera sme mali čas na neformálne rozhovory s tými, čo sme dlhšie nevideli.   Súčasťou programu bola aj štedrovečerná večera, ktorá je pre niektorých našich krajšia, ako vo svojej rodine a pre tých, čo žijú sami, tak jediná možná vo väčšej spoločnosti.

Keďže i trochu primrzlo, tak prišiel aj Mikuláš s darčekmi pre deti.

Každoročne odovzdávame diplomy za abstinenciu členom, ktorí dosiahli celý rok v druhej polovici roka.  Tentoraz sme mali oslávencov za 1, 3, 5 a 20  rokov abstinovania. Vždy to začína prvým rokom.  Prajem a dúfam v abstinenciu do konca svojho života každého z nás!

Na vianočnom stretnutí je miesto pre lepšie spoznanie našich priateľov a pre lepšie zblíženie sa celých rodín.

Tešíme sa o rok, priatelia!

Jozef Papaj