KA Čadca

Abstinentský klub

MOTÝĽ ČADCA

 

 Predseda:
Štefan ARENDÁRIK  tel.:  0902 707 944
   e-mail:  
 Podpredseda:
Jozef CHOLEVA  tel.:  0940 018 366
   e-mail:  danieladzikova@gmail.com
 Terapeut:
Darina ŠEDOVÁ  tel.:  0903 133 311
 Adresa klubu:
Kostol sv. Jozefa Robotníka, PASTORAČNÉ CENTRUM (Kýčerka)
 Deň a hodina stretnutí:
Každý piatok o 16:00 hod.
 Korešpondenčná adresa:
Darina ŠEDOVÁ    Školská 394, 013 13 Rajecké Teplice
   e-mail:  sedova.d@gmail.com
 Vznik klubu:
7. apríla 2017