Víkendová terapia – doliečovanie, Predná Hora 24.–25.4.2015