Víkendová terapia – doliečovanie, Predná Hora 30.–31.10.2015