Kalvária na Bielu sobotu, 7. ročník, Rajecká Lesná, 15.4.2017