Výročné klubové stretnutie v Oravskej Jasenici, 13.5.2017