Športové hry abstinujúcich - Medzilaborce 15.-17.9.2017