Športové hry abstinujúcich v Medzilaborciach, 15.-17.9.2017