Vianočné klubové stretnutie vo Višňovom, 16.12.2017